ˆ

Uchwały Rady Miejskiej

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1071
Data podjęcia
2013-05-23
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie uchylenia uchwały Nr XVI/143/12 z dnia 21 czerwca 2012 r. sprawie zmiany Statutu Łużyckiego Związku Gmin
Nr aktu prawnego
XXV/243/13
Status
Obowiązujący
Lp: 1072
Data podjęcia
2013-05-22
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
Nr aktu prawnego
31/13
Status
Obowiązujący
Lp: 1073
Data podjęcia
2013-05-10
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i oddania w użytkowanie wieczyste
Nr aktu prawnego
24/13
Status
Obowiązujący
Lp: 1074
Data podjęcia
2013-05-15
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
Nr aktu prawnego
28/13
Status
Obowiązujący
Lp: 1075
Data podjęcia
2013-03-20
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały Nr XX/142/2005 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 24 lutego 2005r. nadającej Statut Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Jasieniu.
Nr aktu prawnego
XXIII/229/13
Status
Obowiązujący
Lp: 1076
Data podjęcia
2013-03-20
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia "Regulaminu dofinansowania kosztów usuwania wyrobów zawierających azbest, pochodzących z obiektów budowlanych położonych na terenie gminy Jasień ".
Nr aktu prawnego
XXIII/228/13
Status
Obowiązujący
Lp: 1077
Data podjęcia
2013-03-20
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały Nr XX/184/2012 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz terminów i miejsca składania deklaracji
Nr aktu prawnego
XXIII/227/13
Status
Obowiązujący
Lp: 1078
Data podjęcia
2013-03-20
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
Nr aktu prawnego
XXIII/226/13
Status
Obowiązujący
Lp: 1079
Data podjęcia
2013-03-20
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jasień.
Nr aktu prawnego
XXIII/225/13
Status
Obowiązujący
Lp: 1080
Data podjęcia
2013-03-20
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia zasad przyznawania stypendiów absolwentom szkół podstawowych oraz uczniom gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych zameldowanych w Gminie Jasień
Nr aktu prawnego
XXIII/223/13
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji