ˆ

Uchwały Rady Miejskiej

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 101
Data podjęcia
2021-03-04
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jasień w 2021 r.
Nr aktu prawnego
XXII/156/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 102
Data podjęcia
2021-03-04
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2021-2023
Nr aktu prawnego
XXII/155/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 103
Data podjęcia
2020-12-29
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jasień na lata 2021-2035
Nr aktu prawnego
XXI/152/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 104
Data podjęcia
2020-12-29
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie uchwały budżetowej Gminy Jasień na rok 2021
Nr aktu prawnego
XXI/153/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 105
Data podjęcia
2020-12-29
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2020
Nr aktu prawnego
XXI/151/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 106
Data podjęcia
2020-12-29
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Jasień na rok 2020
Nr aktu prawnego
XXI/150/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 107
Data podjęcia
2020-11-26
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Jasień na rok 2020
Nr aktu prawnego
XX/143/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 108
Data podjęcia
2020-11-26
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w 2021 roku
Nr aktu prawnego
XX/142/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 109
Data podjęcia
2020-11-26
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały Nr V/30/2011 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 10 marca 2011 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa w Sołectwach Gminy Jasień, wyznaczenia inkasentów, wysokości i terminów wypłaty wynagrodzenia za inkaso
Nr aktu prawnego
XX/141/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 110
Data podjęcia
2020-11-26
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie likwidacji Łużyckiego Związku Gmin w Żaganiu
Nr aktu prawnego
XX/149/2020
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji