ˆ

Uchwały Rady Miejskiej

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 111
Data podjęcia
2020-02-27
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia opinii dot. wniosku Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze o uznanie lasów za ochronne.
Nr aktu prawnego
XIV/101/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 112
Data podjęcia
2020-02-27
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jasień w 2020 roku
Nr aktu prawnego
XIV/100/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 113
Data podjęcia
2020-02-27
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz rekla
Nr aktu prawnego
XIV/99/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 114
Data podjęcia
2019-12-30
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie uchwały budżetowej Gminy Jasień na rok 2020
Nr aktu prawnego
XIII/92/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 115
Data podjęcia
2019-12-30
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2019
Nr aktu prawnego
XIII/90/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 116
Data podjęcia
2019-12-30
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Gminy Jasień na rok 2019
Nr aktu prawnego
XIII/89/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 117
Data podjęcia
2019-12-05
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jasień na lata 2019-2029
Nr aktu prawnego
XII/83/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 118
Data podjęcia
2019-12-30
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie wystąpienia Gminy Jasień ze Stowarzyszenia „Aglomeracja Zielonogórska”
Nr aktu prawnego
XIII/93/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 119
Data podjęcia
2019-12-30
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Jasień, na rok szkolny 2019/2020.
Nr aktu prawnego
XIII/94/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 120
Data podjęcia
2019-12-30
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały NR XIV/63/2015 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 24 września 2015r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
Nr aktu prawnego
XIII/95/2019
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji