ˆ

Uchwały Rady Miejskiej

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 121
Data podjęcia
2019-12-30
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia skargi Pani J. G. na Burmistrza Jasienia oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych
Nr aktu prawnego
XIII/96/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 122
Data podjęcia
2019-12-05
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Gminy Jasień na rok 2019
Nr aktu prawnego
XII/84/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 123
Data podjęcia
2019-12-05
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Lubsko a Gminą Jasień w zakresie zapewnienie miejsc w ogrzewalni dla osób bezdomnych z terenu Gminy Jasień
Nr aktu prawnego
XII/88/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 124
Data podjęcia
2019-12-05
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom tego pozbawionym i mieszkaniach chronionych
Nr aktu prawnego
XII/87/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 125
Data podjęcia
2019-12-05
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020
Nr aktu prawnego
XII/86/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 126
Data podjęcia
2019-12-05
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020
Nr aktu prawnego
XII/85/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 127
Data podjęcia
2019-10-24
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Gminy Jasień na rok 2019
Nr aktu prawnego
XI/74/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 128
Data podjęcia
2019-10-24
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jasień na lata 2019 - 2029
Nr aktu prawnego
XI/73/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 129
Data podjęcia
2019-10-24
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w 2020 roku
Nr aktu prawnego
XI/76/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 130
Data podjęcia
2019-10-24
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w roku 2020
Nr aktu prawnego
XI/75/2019
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji