ˆ

Uchwały Rady Miejskiej

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 141
Data podjęcia
2021-10-21
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu
Nr aktu prawnego
XXIX/202/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 142
Data podjęcia
2021-10-21
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w roku 2022
Nr aktu prawnego
XXIX/201/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 143
Data podjęcia
2021-10-21
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Jasień na rok 2021
Nr aktu prawnego
XXIX/199/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 144
Data podjęcia
2021-10-21
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie społecznej inicjatywy mieszkaniowej w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pn.: ,,Jasieński SIM Sp. z o.o.” z siedzibą w Jasieniu
Nr aktu prawnego
XXIX/198/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 145
Data podjęcia
2021-10-21
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jasień
Nr aktu prawnego
XXIX/197/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 146
Data podjęcia
2021-09-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza jako Organu Gminy
Tytuł aktu
w sprawie: wykazu nieruchomości przeznaczonych pod najem
Nr aktu prawnego
0050/73/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 147
Data podjęcia
2021-09-09
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia skargi Pana A. S. na Burmistrza Jasienia.
Nr aktu prawnego
XXVII/195/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 148
Data podjęcia
2021-09-09
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
sprawie nadania nazw drogom wewnętrznym w miejscowości Jasień.
Nr aktu prawnego
XXVII/194/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 149
Data podjęcia
2021-09-09
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Jasień na rok 2021
Nr aktu prawnego
XXVII/193/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 150
Data podjęcia
2021-09-09
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały Nr V/30/2011 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 10 marca 2011 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa w Sołectwach Gminy Jasień, wyznaczenia inkasentów, wysokości i terminów wypłaty wynagrodzenia za inkaso.
Nr aktu prawnego
XXVII/191/2021
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji