ˆ

Uchwały Rady Miejskiej

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 151
Data podjęcia
2021-09-09
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały NR XXIII/111/2016 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
Nr aktu prawnego
XXVII/190/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 152
Data podjęcia
2021-08-31
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza jako Organu Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przeniesienia środków z rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz zmian w budżecie gminy na rok 2021
Nr aktu prawnego
0050/66/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 153
Data podjęcia
2021-09-07
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza jako Organu Gminy
Tytuł aktu
w sprawie: wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem
Nr aktu prawnego
0050/68/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 154
Data podjęcia
2021-09-08
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza jako Organu Gminy
Tytuł aktu
w sprawie: wykazu nieruchomości przeznaczonych pod najem
Nr aktu prawnego
0050/69/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 155
Data podjęcia
2021-09-01
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza jako Organu Gminy
Tytuł aktu
w sprawie: wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem
Nr aktu prawnego
0050/67/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 156
Data podjęcia
2021-07-01
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
w sprawie powołania zespołu ds. dostępności w Urzędzie Miejskim w Jasieniu
Nr aktu prawnego
0050/53/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 157
Data podjęcia
2021-08-06
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza jako Organu Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przeniesienia środków z rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz zmian w budżecie gminy na rok 2021
Nr aktu prawnego
0050/60/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 158
Data podjęcia
2021-08-05
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jasień na lata 2021-2035
Nr aktu prawnego
XXVI/189/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 159
Data podjęcia
2021-08-05
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Jasień na rok 2021
Nr aktu prawnego
XXVI/188/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 160
Data podjęcia
2021-08-12
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza jako Organu Gminy
Tytuł aktu
w sprawie: wykazu nieruchomości przeznaczonych pod najem
Nr aktu prawnego
0050/62/2021
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji