ˆ

Uchwały Rady Miejskiej

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1731
Data podjęcia
2006-02-09
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie nieodpłatnego nabycia od Agancji Nieruchomości Rolnych w Zielonej Górze nieruchomości nie zabudowanych
Nr aktu prawnego
Uchwała Nr XXXI/217/2006 z dnia 9 lutego 2006r.
Status
Obowiązujący
Lp: 1732
Data podjęcia
2006-02-09
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie zmian budżetu gminy na 2006r.
Nr aktu prawnego
Uchwała Nr XXXI/216/2006 z dnia 9 lutego 2006r.
Status
Obowiązujący
Lp: 1733
Data podjęcia
2006-02-09
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej w zakresie ustawy o dodatkach mieszkaniowych
Nr aktu prawnego
Uchwała Nr XXXI/215/2006 z dnia 9 lutego 2006r.
Status
Obowiązujący
Lp: 1734
Data podjęcia
2006-02-09
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie zmian w uchwale dotyczącej nadania Statutu Miejsko - Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Jasieniu
Nr aktu prawnego
Uchwała Nr XXXI/214/2006 z dnia 9 lutego 2006r.
Status
Obowiązujący
Lp: 1735
Data podjęcia
2005-12-29
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
Uchwała budżetowa na 2006 rok Gminy Jasień.
Nr aktu prawnego
Uchwała Nr XXX/210/2005 z dnia 29 grudnia 2005r.
Status
Obowiązujący
Lp: 1736
Data podjęcia
2006-02-09
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/195/05 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 24 listopada 2005r.
Nr aktu prawnego
Uchwała Nr XXXI/213/2006 z dnia 9 lutego 2006r.
Status
Obowiązujący
Lp: 1737
Data podjęcia
2006-02-09
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Jasień z ogranizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2006.
Nr aktu prawnego
Uchwała Nr XXXI/212/2006 z dnia 9 lutego 2006r.
Status
Obowiązujący
Lp: 1738
Data podjęcia
2006-02-09
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie zarządzenia przeprowadzenia konsultacji dotyczących zmiany granic w Gminie Jasień
Nr aktu prawnego
Uchwała Nr XXXI/211/2006 z dnia 9 lutego 2006r.
Status
Obowiązujący
Lp: 1739
Data podjęcia
2005-12-29
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
W sprawie zmian budżetu gminy na 2005r.
Nr aktu prawnego
Uchwała Nr XXX/209/2005 z dnia 29 grudnia 2005r.
Status
Obowiązujący
Lp: 1740
Data podjęcia
2005-12-29
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie wydatków budżetu gminy Jasień, których nie zrealizowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2005r.
Nr aktu prawnego
Uchwała Nr XXX/208/2005 z dnia 29 grudnia 2005r.
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji