ˆ

Uchwały Rady Miejskiej

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1751
Data podjęcia
2005-11-24
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie nieodpłatnego nabycia od Gospodarstwa Nadzoru i Administrowania zasobem w Lubsku nieruchomości nie zabudowanych.
Nr aktu prawnego
uchwała Nr XXVIII/198/05 z dnia 24 listopada 2005r
Status
Obowiązujący
Lp: 1752
Data podjęcia
2005-11-24
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie sprawienia pogrzebu przez Gminę Jasień i zasad zwrotu wydatków.
Nr aktu prawnego
Uchwała Nr XXVIII/197/05 z dnia 24 listopada 2005r
Status
Obowiązujący
Lp: 1753
Data podjęcia
2005-11-24
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie obniżenia wskaźników procentowych mających wpływ na wysokość dodatku mieszkaniowgo.
Nr aktu prawnego
Uchwała Nr XXVIII/196/05 z dnia 24 listopada 2005r
Status
Obowiązujący
Lp: 1754
Data podjęcia
2005-11-24
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkocholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2006r.
Nr aktu prawnego
Uchwała Nr XXVIII/195/05 z dnia 24 listopada 2005r
Status
Obowiązujący
Lp: 1755
Data podjęcia
2005-11-24
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie powołania Skarbnika Gminy.
Nr aktu prawnego
Uchwała Nr XXVIII/194/05 z dnia 24 listopada 2005r
Status
Obowiązujący
Lp: 1756
Data podjęcia
2005-11-24
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie odwołania Skarbnika Gminy.
Nr aktu prawnego
uchwała Nr XXVIII/193/05 z dnia 24 listopada 2005r
Status
Obowiązujący
Lp: 1757
Data podjęcia
2005-11-24
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
Nr aktu prawnego
Uchwała Nr XXVIII/192/05 z dnia 24 listopada 2005r
Status
Obowiązujący
Lp: 1758
Data podjęcia
2005-11-24
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie zmiany w uchwale Nr XXVII/184/05 z dnia 29 września 2005r. w sprawie utworzenia Straży Miejskiej.
Nr aktu prawnego
Uchwała Nr XXVIII/191/05 z dnia 24 listopada 2005r
Status
Obowiązujący
Lp: 1759
Data podjęcia
2005-09-29
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia skargi.
Nr aktu prawnego
Uchwała Nr XXVII/190/05 z dnia 29 września 2005r.
Status
Obowiązujący
Lp: 1760
Data podjęcia
2005-09-29
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie zasad udzielenia oraz wysokości dotacji z budżetu Gminy Jasień na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane w kościele filialnym Parafii Rzymsko- Katolickiej w Jasieniu - Kosciół p.w. Św. Anny w Jabłońcu.
Nr aktu prawnego
Uchwała Nr XXVII/189/05 z dnia 29 września 2005r.
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji