ˆ

Uchwały Rady Miejskiej

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 171
Data podjęcia
2021-06-29
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie powierzenia Burmistrzowi Jasienia uprawnień do ustalania wysokości cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.
Nr aktu prawnego
XXV/185/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 172
Data podjęcia
2021-06-29
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Jasień na lata 2021- 2026"
Nr aktu prawnego
XXV/184/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 173
Data podjęcia
2021-06-29
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie nadania nazwy drodze w miejscowości Wicina
Nr aktu prawnego
XXV/183/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 174
Data podjęcia
2021-06-29
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa Sołectwa Budziechów w Gminie Jasień.
Nr aktu prawnego
XXV/182/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 175
Data podjęcia
2021-06-29
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Żarskiemu
Nr aktu prawnego
XXV/181/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 176
Data podjęcia
2021-06-29
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały NR XXIII/111/2016 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
Nr aktu prawnego
XXV/180/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 177
Data podjęcia
2021-06-29
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały Nr V/30/2011 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 10 marca 2011 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa w Sołectwach Gminy Jasień, wyznaczenia inkasentów, wysokości i terminów wypłaty wynagrodzenia za inkaso.
Nr aktu prawnego
XXV/179/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 178
Data podjęcia
2021-06-29
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Jasień na rok szkolny 2021/2022
Nr aktu prawnego
XXV/178/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 179
Data podjęcia
2021-06-29
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Jasienia z tytułu wykonania budżetu za rok 2020.
Nr aktu prawnego
XXV/175/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 180
Data podjęcia
2021-06-29
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2020
Nr aktu prawnego
XXV/174/2021
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji