ˆ

Uchwały Rady Miejskiej

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1791
Data podjęcia
2005-04-28
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta z tytułu wykonania budżetu za 2004 r.
Nr aktu prawnego
Uchwała Nr XXII/159/2005 z dnia 28 kwietnia 2005r.
Status
Obowiązujący
Lp: 1792
Data podjęcia
2005-02-15
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości.
Nr aktu prawnego
Zarządzenie Nr 12/05 z dnia 15 lutego 2005r.
Status
Obowiązujący
Lp: 1793
Data podjęcia
2005-02-15
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości.
Nr aktu prawnego
Zarządzenie Nr 11/05 z dnia 15 lutego 2005r.
Status
Obowiązujący
Lp: 1794
Data podjęcia
2005-02-14
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
w sprawie powołania składu Komisji Przetargowej do oceny spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz do badania i oceny ofert.
Nr aktu prawnego
Zarządzenie Nr 10/05 z dnia 14 lutego 2005r.
Status
Nieobowiązujący
Lp: 1795
Data podjęcia
2005-02-14
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
w sprawie powołania składu Komisji Przetargowej do oceny spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz do badania i oceny ofert.
Nr aktu prawnego
Zarządzenie Nr 9/05 z dnia 14 lutego 2005r.
Status
Nieobowiązujący
Lp: 1796
Data podjęcia
2005-02-04
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej kasy.
Nr aktu prawnego
Zarządzenie Nr 8/05 z dnia 4 lutego 2005r.
Status
Nieobowiązujący
Lp: 1797
Data podjęcia
2005-01-26
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i oddania w wieczyste użytkowanie.
Nr aktu prawnego
Zarządzenie Nr 7/05 z dnia 26 stycznia 2005r.
Status
Obowiązujący
Lp: 1798
Data podjęcia
2005-01-26
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej kasy.
Nr aktu prawnego
Zarządzenie Nr 6/05 z dnia 26 stycznia 2005r.
Status
Nieobowiązujący
Lp: 1799
Data podjęcia
2005-01-26
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia wyboru ofert organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów określonych w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie ubiegających się o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Jasień na realizację projektów w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu zakresie roku 2005.
Nr aktu prawnego
Zarządzenie Nr 5/05 z dnia 26 stycznia 2005r.
Status
Nieobowiązujący
Lp: 1800
Data podjęcia
2005-01-19
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
w sprawie powołania składu Komisji Przetargowej do oceny spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz do badania i oceny ofert.
Nr aktu prawnego
Zarządzenie Nr 4/05 z dnia 19 stycznia 2005r.
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji