ˆ

Uchwały Rady Miejskiej

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1811
Data podjęcia
2005-04-07
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie zasad przyznawania posiłków dla dzieci, młodzieży, osób dorosłych, starych, chorych, niepełnosprawnych.
Nr aktu prawnego
Uchwała Nr XXI/151/2005 z dnia 7 kwietnia 2005r.
Status
Obowiązujący
Lp: 1812
Data podjęcia
2005-04-07
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będące w zakresie zadań własnych gminy w formie pomocy rzeczowej, zasiłków celowych oraz zasiłków okresowych.
Nr aktu prawnego
Uchwała Nr XXI/150/2005 z dnia 7 kwietnia 2005r.
Status
Obowiązujący
Lp: 1813
Data podjęcia
2005-02-24
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych gminy z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności.
Nr aktu prawnego
Uchwała Nr XX/149/2005 z dnia 24 lutego 2005r.
Status
Obowiązujący
Lp: 1814
Data podjęcia
2005-02-24
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Jasień.
Nr aktu prawnego
Uchwała Nr XX/148/2005 z dnia 24 lutego 2005r.
Status
Uchylony
Lp: 1815
Data podjęcia
2005-02-24
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jasień.
Nr aktu prawnego
Uchwała Nr XX/147/2005 z dnia 24 lutego 2005r.
Status
Obowiązujący
Lp: 1816
Data podjęcia
2005-02-24
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia nieruchomości w drodze przetargu.
Nr aktu prawnego
Uchwała Nr XX/146/2005 z dnia 24 lutego 2005r.
Status
Obowiązujący
Lp: 1817
Data podjęcia
2005-02-24
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie zmian budżetu gminy na 2005 rok.
Nr aktu prawnego
Uchwała Nr XX/145/2005 z dnia 24 lutego 2005r.
Status
Obowiązujący
Lp: 1818
Data podjęcia
2005-02-24
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy.
Nr aktu prawnego
Uchwała Nr XX/144/2005 z dnia 24 lutego 2005r.
Status
Obowiązujący
Lp: 1819
Data podjęcia
2005-02-24
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży na własność gruntu oddanego w wieczyste użytkowanie na cele mieszkaniowe.
Nr aktu prawnego
Uchwała Nr XX/143/2005 z dnia 24 lutego 2005r.
Status
Obowiązujący
Lp: 1820
Data podjęcia
2004-12-31
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
w sprawie uchylenia Zarządzenia nr 98/2004 i nr 99/2004 Burmistrza Miasta Jasienia z dnia 31 grudnia 2004 roku.
Nr aktu prawnego
Zarządzenie Nr 100/04 z dnia 31 grudnia 2004r.
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji