ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Uchwały Rady Miejskiej

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1821
Data podjęcia
2007-06-27
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
w sprawie powołania składu Komisji Przetargowej do oceny spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz badania i oceny ofert.
Nr aktu prawnego
Zarządzenie Nr 60/07 z dnia 27 czerwca 2007r.
Status
Obowiązujący
Lp: 1822
Data podjęcia
2007-06-27
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i oddania w wieczyste użytkowanie.
Nr aktu prawnego
Zarządzenie Nr 58/07 z dnia 27 czerwca 2007r.
Status
Obowiązujący
Lp: 1823
Data podjęcia
2007-06-26
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
w sprawie określenia dokumentów stanowiących podstawę rozliczenia dotacji z budżetu Gminy.
Nr aktu prawnego
Zarządzenie Nr 57/07 z dnia 26 czerwca 2007r.
Status
Obowiązujący
Lp: 1824
Data podjęcia
2007-06-25
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia procedur kontroli finansowej w Urzędzie Miejskim w Jasieniu.
Nr aktu prawnego
Zarządzenie Nr 56/07 z dnia 25 czerwca 2007r.
Status
Obowiązujący
Lp: 1825
Data podjęcia
2007-06-29
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości przeznaczonej na cele mieszkaniowe, położonej w Jasieniu przy ulicy XX-lecia nr 5A i 5B, działka numer 708/22 o powierzchni 406 m2, będącej w użytkowaniu wieczystym.
Nr aktu prawnego
Uchwała Nr IX/43/07
Status
Obowiązujący
Lp: 1826
Data podjęcia
2007-06-29
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie oddania w użyczenie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Jasień, położonej w obrębie Jabłoniec.
Nr aktu prawnego
Uchwała Nr IX/42/07
Status
Obowiązujący
Lp: 1827
Data podjęcia
2007-06-29
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/175/05 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 2 czerwca 2005 roku w sprawie zasad sprzedaży nieruchomości.
Nr aktu prawnego
Uchwała Nr IX/41/07
Status
Obowiązujący
Lp: 1828
Data podjęcia
2007-06-29
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie zmian w uchwale Nr XXI/158/05 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 07.04.2005 r. w sprawie regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Jasień.
Nr aktu prawnego
Uchwała Nr IX/40/07
Status
Obowiązujący
Lp: 1829
Data podjęcia
2007-06-29
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2007.
Nr aktu prawnego
Uchwała Nr IX/39/07
Status
Obowiązujący
Lp: 1830
Data podjęcia
2007-06-29
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie zmian w Uchwale Rady Miejskiej w Jasieniu Nr XXXII/228/2001 z dnia 4 grudnia 2001 r. w sprawie opłaty targowej.
Nr aktu prawnego
Uchwała Nr IX/38/07
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji