ˆ

Uchwały Rady Miejskiej

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1871
Data podjęcia
2004-07-08
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie zmian budżetu gminy na 2004 rok.
Nr aktu prawnego
Uchwała Nr XV/105/2004 z dnia 8 lipca 2004r.
Status
Obowiązujący
Lp: 1872
Data podjęcia
2004-07-08
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. w Jasieniu.
Nr aktu prawnego
Uchwała Nr XV/104/2004 z dnia 8 lipca 2004r.
Status
Obowiązujący
Lp: 1873
Data podjęcia
2004-06-03
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie zasad i trybu przyznawania nagród w roku 2004 w dziedzinie upowszechniania kultury i sportu.
Nr aktu prawnego
Uchwała Nr XIV/102/2004 z dnia 3 czerwca 2004r.
Status
Obowiązujący
Lp: 1874
Data podjęcia
2004-06-03
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie zmian budżetu gminy na 2004 rok.
Nr aktu prawnego
Uchwała Nr XIV/101/2004 z dnia 3 czerwca 2004r.
Status
Obowiązujący
Lp: 1875
Data podjęcia
2004-06-03
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie uznania za pomnik przyrody i użytek ekologiczny.
Nr aktu prawnego
Uchwała Nr XIV/100/2004 z dnia 3 czerwca 2004r.
Status
Obowiązujący
Lp: 1876
Data podjęcia
2004-06-03
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie nadania imienia Gimnazjum w Jasieniu.
Nr aktu prawnego
Uchwała Nr XIV/99/2004 z dnia 3 czerwca 2004r.
Status
Obowiązujący
Lp: 1877
Data podjęcia
2004-06-03
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych nie związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam.
Nr aktu prawnego
Uchwała Nr XIV/98/2004 z dnia 3 czerwca 2004r.
Status
Obowiązujący
Lp: 1878
Data podjęcia
2004-04-29
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie gminnej strategii integracji i polityki społecznej na lata 2004 - 2010.
Nr aktu prawnego
Uchwała Nr XIII/96/2004 z dnia 29 kwietnia 2004r.
Status
Obowiązujący
Lp: 1879
Data podjęcia
2004-04-29
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie zmian w Uchwale budżetowej na 2004 r Gminy Jasień Nr XI/85/2003 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 29 grudnia 2003 r.
Nr aktu prawnego
Uchwała Nr XIII/95/2004 z dnia 29 kwietnia 2004r.
Status
Obowiązujący
Lp: 1880
Data podjęcia
2004-04-29
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie zmian budżetu gminy na 2004 r.
Nr aktu prawnego
Uchwała Nr XIII/94/2004 z dnia 29 kwietnia 2004r.
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji