ˆ

Uchwały Rady Miejskiej

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1891
Data podjęcia
2003-12-29
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie zmian w Statucie Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Jasieniu.
Nr aktu prawnego
Uchwała Nr XI/83/2003 z dnia 29 grudnia 2003r.
Status
Obowiązujący
Lp: 1892
Data podjęcia
2003-12-29
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie przejęcia nieruchomości nie zabudowanej /droga/ od FMB ,,ZREMB" w Jasieniu na rzecz Gminy w zamian za wygaszenie zobowiązań podatkowych w podatku od nieruchomości.
Nr aktu prawnego
Uchwała Nr XI/82/2003 z dnia 29 grudnia 2003r.
Status
Obowiązujący
Lp: 1893
Data podjęcia
2003-12-29
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie zmiany załącznika nr 1 do uchwały Nr VII/48/03 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 12 czerwca 2003 r.
Nr aktu prawnego
Uchwała Nr XI/81/2003 z dnia 29 grudnia 2003r.
Status
Nieobowiązujący
Lp: 1894
Data podjęcia
2003-12-29
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie zmian w wieloletnim programie inwestycyjnym na lata 2002 - 2004.
Nr aktu prawnego
Uchwała Nr XI/80/2003 z dnia 29 grudnia 2003r.
Status
Nieobowiązujący
Lp: 1895
Data podjęcia
2003-12-29
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie wydatków budżetu gminy Jasień, których nie zrealizowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2003.
Nr aktu prawnego
Uchwała Nr XI/79/2003 z dnia 29 grudnia 2003r.
Status
Obowiązujący
Lp: 1896
Data podjęcia
2003-12-29
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie zmiany załącznika nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Jasieniu nr IX/60/2003 z dnia 16 pażdziernika 2003 r. w sprawie zmiany załącznika nr 5 do uchwały budżetowej Gminy Jasień.
Nr aktu prawnego
Uchwała Nr XI/78/2003 z dnia 29 grudnia 2003r.
Status
Obowiązujący
Lp: 1897
Data podjęcia
2003-12-04
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie przejęcia nieruchomości zabudowanej.
Nr aktu prawnego
Uchwała Nr X/77/2003 z dnia 4 grudnia 2003r.
Status
Obowiązujący
Lp: 1898
Data podjęcia
2003-12-04
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie przejęcia nieruchomości nie zabudowanych /drogi/ od FMB ,,ZREMB" w Jasieniu na rzecz Gminy w zamian za wygaszenie zobowiązań podatkowych w podatku od nieruchomości.
Nr aktu prawnego
Uchwała Nr X/76/2003 z dnia 4 grudnia 2003r.
Status
Obowiązujący
Lp: 1899
Data podjęcia
2003-12-04
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie oddania w użyczenie nieruchomości zabudowanej we wsi Zabłocie, oznaczonej działką nr 223 o powierzchni 1.466 m kw. na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Zabłociu.
Nr aktu prawnego
Uchwała Nr X/75/2003 z dnia 4 grudnia 2003r.
Status
Obowiązujący
Lp: 1900
Data podjęcia
2003-12-04
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie zasad przyznawania zasiłków celowych z pomocy społecznej w formie pieniężnej i niepieniężnej przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jasieniu.
Nr aktu prawnego
Uchwała Nr X/74/2003 z dnia 4 grudnia 2003r.
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji