ˆ

Uchwały Rady Miejskiej

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1891
Data podjęcia
2004-12-02
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe odprawadzanie ścieków i zbiorowe zaopatrzenie w wodę.
Nr aktu prawnego
Uchwała Nr XVIII/131/2004 z dnia 2 grudnia 2004r.
Status
Obowiązujący
Lp: 1892
Data podjęcia
2004-12-02
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów alkoholowych na 2005r.
Nr aktu prawnego
Uchwała Nr XVIII/130/2004 z dnia 2 grudnia 2004r.
Status
Obowiązujący
Lp: 1893
Data podjęcia
2004-12-02
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości.
Nr aktu prawnego
Uchwała Nr XVIII/129/2004 z dnia 2 grudnia 2004r.
Status
Nieobowiązujący
Lp: 1894
Data podjęcia
2004-12-02
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Jasień podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku, na cele publiczne związane z realizacją zadań Gminy, sposobu ich rozliczania oraz kontroli wykonania zadań zleconych.
Nr aktu prawnego
Uchwała Nr XVIII/128/2004 z dnia 2 grudnia 2004r.
Status
Obowiązujący
Lp: 1895
Data podjęcia
2004-12-02
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie zmian w uchwale Nr XVII/120/04 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 28 pażdziernika 2004 r w sprawie zobowiązania finansowego w zakresie podjęcia inwestycji p.n. ,,Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Jabłoniec".
Nr aktu prawnego
Uchwała Nr XVIII/127/2004 z dnia 2 grudnia 2004r.
Status
Obowiązujący
Lp: 1896
Data podjęcia
2004-12-02
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie zmiany wieloletniego programu inwestycyjnego.
Nr aktu prawnego
Uchwała Nr XVIII/126/2004 z dnia 2 grudnia 2004r.
Status
Obowiązujący
Lp: 1897
Data podjęcia
2004-12-02
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie zmian w uchwale Nr XVI/111/04 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 9 września 2004 r.
Nr aktu prawnego
Uchwała Nr XVIII/125/2004 z dnia 2 grudnia 2004r.
Status
Nieobowiązujący
Lp: 1898
Data podjęcia
2004-12-02
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie zmian budżetu gminy na 2004 rok.
Nr aktu prawnego
Uchwała Nr XVIII/124/04 z dnia 2 grudnia 2004r.
Status
Obowiązujący
Lp: 1899
Data podjęcia
2004-10-28
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie zmiany załącznika nr 1 do uchwały Nr XIV/114/2004 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 09 września 2004 r.
Nr aktu prawnego
Uchwała Nr XVII/123/04 z dnia 28 października 2004
Status
Nieobowiązujący
Lp: 1900
Data podjęcia
2004-10-28
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie zmian budżetu gminy na 2004 rok.
Nr aktu prawnego
Uchwała Nr XVII/122/04 z dnia 28 października 2004
Status
Nieobowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji