ˆ

Uchwały Rady Miejskiej

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1961
Data podjęcia
2003-10-16
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie stwierdzenia wyboru ławników.
Nr aktu prawnego
Uchwała Nr IX/55/2003 z dnia 16 pażdziernika 2003r
Status
Obowiązujący
Lp: 1962
Data podjęcia
2003-10-16
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów alkoholowych na 2004r.
Nr aktu prawnego
Uchwała Nr IX/54/2003 z dnia 16 pażdziernika 2003r
Status
Obowiązujący
Lp: 1963
Data podjęcia
2003-08-27
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2003 rok.
Nr aktu prawnego
Uchwała Nr VIII/53/2003 z dnia 27 sierpnia 2003r.
Status
Nieobowiązujący
Lp: 1964
Data podjęcia
2003-08-27
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie zmian budżetu gminy na 2003 rok.
Nr aktu prawnego
Uchwała Nr VIII/52/2003 z dnia 27 sierpnia 2003r.
Status
Nieobowiązujący
Lp: 1965
Data podjęcia
2003-08-27
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2003 rok.
Nr aktu prawnego
Uchwała Nr VIII/51/2003 z dnia 27 sierpnia 2003r.
Status
Nieobowiązujący
Lp: 1966
Data podjęcia
2003-06-12
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie regulaminu przyznawania stypendiów jednorazowych absolwentom szkół podstawowych, ponadgimnazjalnych i uczniom gimnazjum z okazji zakończenia roku szkolnego.
Nr aktu prawnego
Uchwała Nr VII/50/2003 z dnia 12 czerwca 2003r.
Status
Nieobowiązujący
Lp: 1967
Data podjęcia
2003-06-12
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie przejęcia gruntów od Spółdzielni Mieszkaniowej.
Nr aktu prawnego
Uchwała Nr VII/49/2003 z dnia 12 czerwca 2003r.
Status
Obowiązujący
Lp: 1968
Data podjęcia
2003-06-12
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie zmian budżetu gminy na 2003 r.
Nr aktu prawnego
Uchwała Nr VII/48/2003 z dnia 12 czerwca 2003r.
Status
Nieobowiązujący
Lp: 1969
Data podjęcia
2003-06-12
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2003 rok.
Nr aktu prawnego
Uchwała Nr VII/47/2003 z dnia 12 czerwca 2003r.
Status
Nieobowiązujący
Lp: 1970
Data podjęcia
2003-06-12
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Jasień miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
Nr aktu prawnego
Uchwała Nr VII/46/2003 z dnia 12 czerwca 2003r.
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji