ˆ

Uchwały Rady Miejskiej

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 11
Data podjęcia
2021-09-09
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały Nr V/30/2011 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 10 marca 2011 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa w Sołectwach Gminy Jasień, wyznaczenia inkasentów, wysokości i terminów wypłaty wynagrodzenia za inkaso.
Nr aktu prawnego
XXVII/191/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 12
Data podjęcia
2021-09-09
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały NR XXIII/111/2016 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
Nr aktu prawnego
XXVII/190/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 13
Data podjęcia
2021-08-05
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jasień na lata 2021-2035
Nr aktu prawnego
XXVI/189/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 14
Data podjęcia
2021-08-05
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Jasień na rok 2021
Nr aktu prawnego
XXVI/188/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 15
Data podjęcia
2021-06-29
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jasień na lata 2021-2035
Nr aktu prawnego
XXV/177/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 16
Data podjęcia
2021-06-29
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Jasień na rok 2021
Nr aktu prawnego
XXV/176/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 17
Data podjęcia
2021-06-29
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymsko – Katolickiej p.w. Matki Bożej Różańcowej w Jasieniu na remont kościoła p.w. Matki Bożej Różańcowej w Jasieniu wpisanego do rejestru zabytków
Nr aktu prawnego
XXV/187/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 18
Data podjęcia
2021-06-29
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie przekazania Dyrektorowi Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą we Wrocławiu do zaopiniowania nowego regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Jasień.
Nr aktu prawnego
XXV/186/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 19
Data podjęcia
2021-06-29
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie powierzenia Burmistrzowi Jasienia uprawnień do ustalania wysokości cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.
Nr aktu prawnego
XXV/185/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 20
Data podjęcia
2021-06-29
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Jasień na lata 2021- 2026"
Nr aktu prawnego
XXV/184/2021
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji