ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Uchwały Rady Miejskiej

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 2101
Data podjęcia
2004-12-30
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie wyboru banku wykonującego obsługę bankową budżetu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
Nr aktu prawnego
Uchwała Nr XIX/139/2004 z dnia 30 grudnia 2004r.
Status
Obowiązujący
Lp: 2102
Data podjęcia
2004-12-30
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie wydatków budżetu gminy Jasień, których nie zrealizowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2004.
Nr aktu prawnego
Uchwała Nr XIX/138/2004 z dnia 30 grudnia 2004r.
Status
Obowiązujący
Lp: 2103
Data podjęcia
2004-12-30
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie zmian budżetu gminy na 2004 r.
Nr aktu prawnego
Uchwała Nr XIX/137/2004 z dnia 30 grudnia 2004r.
Status
Obowiązujący
Lp: 2104
Data podjęcia
2004-12-30
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie zmian w uchwale Rady Miejskiej w Jasieniu nr XI/82/2003 z dnia 29 grudnia 2003 r. w sprawie przejęcia nieruchomości nie zabudowanej /droga/ od FMB ,,Zremb" w Jasieniu na rzecz Gminy w zamian za wygaszenie zobowiązań podatkowych w podatku od nieruchomości.
Nr aktu prawnego
Uchwała Nr XIX/136/2004 z dnia 30 grudnia 2004r.
Status
Nieobowiązujący
Lp: 2105
Data podjęcia
2004-12-30
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji oraz deklaracji na podatek od nieruchomości, leśny i rolny.
Nr aktu prawnego
Uchwała Nr XIX/135/2004 z dnia 30 grudnia 2004r.
Status
Obowiązujący
Lp: 2106
Data podjęcia
2004-12-02
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków motywacyjnych, funkcyjnych i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokości, szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego oraz nagród nauczycielom zatrudnionym w szkołach i przedszkolach, dla których Gmina Jasień jest organem prowadzącym.
Nr aktu prawnego
Uchwała Nr XVIII/133/2004 z dnia 2 grudnia 2004r.
Status
Obowiązujący
Lp: 2107
Data podjęcia
2004-12-02
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na 2005 r.
Nr aktu prawnego
Uchwała Nr XVIII/132/2004 z dnia 2 grudnia 2004r.
Status
Obowiązujący
Lp: 2108
Data podjęcia
2004-12-02
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe odprawadzanie ścieków i zbiorowe zaopatrzenie w wodę.
Nr aktu prawnego
Uchwała Nr XVIII/131/2004 z dnia 2 grudnia 2004r.
Status
Obowiązujący
Lp: 2109
Data podjęcia
2004-12-02
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów alkoholowych na 2005r.
Nr aktu prawnego
Uchwała Nr XVIII/130/2004 z dnia 2 grudnia 2004r.
Status
Obowiązujący
Lp: 2110
Data podjęcia
2004-12-02
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości.
Nr aktu prawnego
Uchwała Nr XVIII/129/2004 z dnia 2 grudnia 2004r.
Status
Nieobowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji