ˆ

Uchwały Rady Miejskiej

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 31
Data podjęcia
2021-05-28
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Jasień na rok 2021
Nr aktu prawnego
XXIV/168/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 32
Data podjęcia
2021-05-28
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Jasień
Nr aktu prawnego
XXIV/171/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 33
Data podjęcia
2021-05-28
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w nowotworzonej Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej
Nr aktu prawnego
XXIV/172/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 34
Data podjęcia
2021-05-28
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Jasień
Nr aktu prawnego
XXIV/170/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 35
Data podjęcia
2021-05-28
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Żarskiemu
Nr aktu prawnego
XXIV/167/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 36
Data podjęcia
2021-05-28
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Województwem Lubuskim, a Gminą Jasień w sprawie wzajemnej współpracy i współdziałania w celu przygotowania Wstępnego Studium Planistyczno – Prognostycznego w ramach II etapu naboru do programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej + do 2028 roku dla projektu: „Rewitalizacja linii nr 275 na odcinku Bieniów – Lubsko wraz z budową przystanków w m. Budziechów, Jasień i Bieszków”
Nr aktu prawnego
XIV/165/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 37
Data podjęcia
2021-05-28
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia przez Gminę Jasień prowadzenia zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej dla Powiatu Żarskiego.
Nr aktu prawnego
XXIV/164/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 38
Data podjęcia
2021-05-28
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa Sołectwa Golin w Gminie Jasień.
Nr aktu prawnego
XXIV/163/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 39
Data podjęcia
2021-04-08
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania Strategii Rozwoju Gminy Jasień do 2030 roku, w tym trybu konsultacji, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju
Nr aktu prawnego
XXIII/162/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 40
Data podjęcia
2021-04-08
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Jasień na rok 2021
Nr aktu prawnego
XXIII/161/2021
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji