ˆ

Uchwały Rady Miejskiej

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 31
Data podjęcia
2022-02-18
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Jasień
Nr aktu prawnego
XXXII/237/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 32
Data podjęcia
2022-02-18
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Jasień
Nr aktu prawnego
XXXII/236/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 33
Data podjęcia
2022-02-18
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Jasień oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
Nr aktu prawnego
XXXII/235/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 34
Data podjęcia
2022-02-18
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, terminów i miejsca składania deklaracji, warunkach i trybie składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
Nr aktu prawnego
XXXII/234/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 35
Data podjęcia
2022-02-18
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/98/08 z dnia 27 marca 2008r. w sprawie ustalania zasad przyznawana i wysokości diet dla sołtysów.
Nr aktu prawnego
XXXII/233/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 36
Data podjęcia
2021-05-28
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego za okres trzech miesięcy kalendarzowych poprzedzających dzień złożenia wniosku.
Nr aktu prawnego
XXIV/166/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 37
Data podjęcia
2021-09-09
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Jasień
Nr aktu prawnego
XXVII/192/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 38
Data podjęcia
2021-12-29
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
zarządzenia wyborów sołtysa Sołectwa Zabłocie w Gminie Jasień.
Nr aktu prawnego
XXXI/228/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 39
Data podjęcia
2021-12-29
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
zmiany uchwały Nr XXX/205/2021 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 9 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia dopłat do taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie aglomeracji Jasień.
Nr aktu prawnego
XXXI/227/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 40
Data podjęcia
2021-12-29
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim skargi Wojewody Lubuskiego w Gorzowie Wlkp. na uchwałę Rady Miejskiej w Jasieniu Nr XXVII/192/2021 z dnia 9 września 2021 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Jasień (Dz. Urz. Woj. Lubus. z 2021r., poz. 1905).
Nr aktu prawnego
XXXI/226/2021
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji