ˆ

Uchwały Rady Miejskiej

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 41
Data podjęcia
2021-04-08
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim skargi Prokuratora Rejonowego w Żarach na uchwałę Rady Miejskiej w Jasieniu Nr XXVII/183/05 z dnia 29 września 2005 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków przez Zakład Komunalny Spółka z o.o. w Jasieniu (Dz. Urz. Woj. Lubus. z 28 grudnia 2005r., poz. 1970).
Nr aktu prawnego
XXIII/160/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 42
Data podjęcia
2021-04-08
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa Sołectwa Golin w Gminie Jasień
Nr aktu prawnego
XXIII/159/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 43
Data podjęcia
2021-03-04
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jasień w 2021 r.
Nr aktu prawnego
XXII/156/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 44
Data podjęcia
2021-03-04
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2021-2023
Nr aktu prawnego
XXII/155/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 45
Data podjęcia
2020-12-29
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jasień na lata 2021-2035
Nr aktu prawnego
XXI/152/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 46
Data podjęcia
2020-12-29
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie uchwały budżetowej Gminy Jasień na rok 2021
Nr aktu prawnego
XXI/153/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 47
Data podjęcia
2020-12-29
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2020
Nr aktu prawnego
XXI/151/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 48
Data podjęcia
2020-12-29
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Jasień na rok 2020
Nr aktu prawnego
XXI/150/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 49
Data podjęcia
2020-11-26
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Jasień na rok 2020
Nr aktu prawnego
XX/143/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 50
Data podjęcia
2020-11-26
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w 2021 roku
Nr aktu prawnego
XX/142/2020
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji