ˆ

Uchwały Rady Miejskiej

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 51
Data podjęcia
2021-10-21
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jasień na lata 2021-2035
Nr aktu prawnego
XXIX/200/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 52
Data podjęcia
2021-03-04
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jasień na lata 2021-2035
Nr aktu prawnego
XXII/158/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 53
Data podjęcia
2021-03-04
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Jasień na rok 2021
Nr aktu prawnego
XXII/157/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 54
Data podjęcia
2022-02-18
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jasień na lata 2022-2035
Nr aktu prawnego
XXXII/230/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 55
Data podjęcia
2022-02-18
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Jasień na rok 2022
Nr aktu prawnego
XXXII/229/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 56
Data podjęcia
2022-02-10
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza jako Organu Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przeniesienia środków z rezerwy na zadania do realizowania w ramach programu współpracy z organizacjami pożytku publicznego oraz zmian w budżecie gminy na rok 2022
Nr aktu prawnego
0050/20/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 57
Data podjęcia
2022-01-28
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza jako Organu Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przeniesienia środków z rezerwy na zarządzanie kryzysowe, rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz zmian w budżecie gminy na rok 2022
Nr aktu prawnego
0050/9A/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 58
Data podjęcia
2022-02-18
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie regulaminu korzystania z cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Jasień
Nr aktu prawnego
XXXII/238/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 59
Data podjęcia
2022-02-18
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Jasień
Nr aktu prawnego
XXXII/237/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 60
Data podjęcia
2022-02-18
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Jasień
Nr aktu prawnego
XXXII/236/2022
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji