ˆ

Uchwały Rady Miejskiej

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 51
Data podjęcia
2022-12-28
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały NR XIV/63/2015 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 24 września 2015r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
Nr aktu prawnego
XLVI/298/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 52
Data podjęcia
2022-11-24
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jasień na lata 2022 - 2035
Nr aktu prawnego
XLV/297/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 53
Data podjęcia
2022-11-24
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Jasień na rok 2022
Nr aktu prawnego
XLV/296/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 54
Data podjęcia
2022-11-24
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jasień
Nr aktu prawnego
XLV/295/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 55
Data podjęcia
2022-11-24
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jasień
Nr aktu prawnego
XLV/294/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 56
Data podjęcia
2022-11-24
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały nr XIV/61/2015 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 24 września 2015r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków nauczycielom zatrudnionym w szkołach i przedszkolach, dla których Gmina Jasień jest organem prowadzącym
Nr aktu prawnego
XLV/293/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 57
Data podjęcia
2022-11-24
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Jasień z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2023
Nr aktu prawnego
XLV/292/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 58
Data podjęcia
2022-11-24
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu w Gminie Jasień
Nr aktu prawnego
XLV/291/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 59
Data podjęcia
2022-11-03
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jasień na lata 2022 - 2035
Nr aktu prawnego
XLIV/290/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 60
Data podjęcia
2022-10-06
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jasień na lata 2022 - 2035
Nr aktu prawnego
XLII/281/2022
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji