ˆ

Uchwały Rady Miejskiej

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 51
Data podjęcia
2020-11-26
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały Nr V/30/2011 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 10 marca 2011 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa w Sołectwach Gminy Jasień, wyznaczenia inkasentów, wysokości i terminów wypłaty wynagrodzenia za inkaso
Nr aktu prawnego
XX/141/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 52
Data podjęcia
2020-11-26
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie likwidacji Łużyckiego Związku Gmin w Żaganiu
Nr aktu prawnego
XX/149/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 53
Data podjęcia
2020-11-26
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały NR XIV/63/2015 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 24 września 2015r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
Nr aktu prawnego
XX/148/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 54
Data podjęcia
2020-11-26
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021
Nr aktu prawnego
XX/147/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 55
Data podjęcia
2020-11-26
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021
Nr aktu prawnego
XX/146/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 56
Data podjęcia
2020-11-26
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Jasień z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2021
Nr aktu prawnego
XX/145/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 57
Data podjęcia
2020-11-26
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania Gmin wchodzących w skład aglomeracji Lubsko, przy realizacji zadania polegającego na aktualizacji obszaru i granic aglomeracji Lubsko
Nr aktu prawnego
XX/140/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 58
Data podjęcia
2020-09-10
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w roku 2021
Nr aktu prawnego
XVIII/132/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 59
Data podjęcia
2020-10-05
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Jasień na rok 2020
Nr aktu prawnego
XIX/137/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 60
Data podjęcia
2020-05-21
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży pobierających naukę na terenie Gminy Jasień
Nr aktu prawnego
XV/108/2020
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji