ˆ

Uchwały Rady Miejskiej

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 61
Data podjęcia
2022-02-18
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Jasień oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
Nr aktu prawnego
XXXII/235/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 62
Data podjęcia
2022-02-18
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, terminów i miejsca składania deklaracji, warunkach i trybie składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
Nr aktu prawnego
XXXII/234/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 63
Data podjęcia
2022-02-18
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/98/08 z dnia 27 marca 2008r. w sprawie ustalania zasad przyznawana i wysokości diet dla sołtysów.
Nr aktu prawnego
XXXII/233/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 64
Data podjęcia
2021-05-28
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego za okres trzech miesięcy kalendarzowych poprzedzających dzień złożenia wniosku.
Nr aktu prawnego
XXIV/166/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 65
Data podjęcia
2021-09-09
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Jasień
Nr aktu prawnego
XXVII/192/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 66
Data podjęcia
2022-02-21
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza jako Organu Gminy
Tytuł aktu
w sprawie: wykazu nieruchomości przeznaczonych pod najem
Nr aktu prawnego
Zarz_0050_22_2022
Status
Obowiązujący
Lp: 67
Data podjęcia
2022-02-21
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
w sprawie: skrócenia czasu pracy pracowników Urzędu Miejskiego w Jasieniu.
Nr aktu prawnego
0050/23/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 68
Data podjęcia
2022-02-16
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
w sprawie: przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze – ds. pozyskiwania środków i inwestycji w Urzędzie Miejskim w Jasieniu
Nr aktu prawnego
0050/22/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 69
Data podjęcia
2022-02-15
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza jako Organu Gminy
Tytuł aktu
w sprawie: wykazu nieruchomości przeznaczonych pod najem
Nr aktu prawnego
Zarz_0050_21_2022
Status
Obowiązujący
Lp: 70
Data podjęcia
2022-02-08
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza jako Organu Gminy
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
Nr aktu prawnego
Zarz_0050_18_2022
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji