ˆ

Uchwały Rady Miejskiej

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 61
Data podjęcia
2020-05-21
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia przez Gminę Jasień prowadzenia zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej dla Powiatu Żarskiego
Nr aktu prawnego
XV/107/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 62
Data podjęcia
2020-09-10
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Jasień na rok 2020
Nr aktu prawnego
XVIII/134/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 63
Data podjęcia
2020-09-10
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Jasień na rok szkolny 2020/2021
Nr aktu prawnego
XVIII/131/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 64
Data podjęcia
2020-05-21
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2020 - 2023”
Nr aktu prawnego
XV/112/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 65
Data podjęcia
2020-05-21
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jasień
Nr aktu prawnego
XV/110/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 66
Data podjęcia
2020-07-30
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Jasień
Nr aktu prawnego
XVII/127/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 67
Data podjęcia
2020-07-30
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
W sprawie zmiany uchwały NR XXIII/111/2016 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowania odpadami komunalnymi oraz poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
Nr aktu prawnego
XVII/129/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 68
Data podjęcia
2020-07-30
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jasień
Nr aktu prawnego
XVII/124/220
Status
Obowiązujący
Lp: 69
Data podjęcia
2020-07-30
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Jasień oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
Nr aktu prawnego
XVII/126/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 70
Data podjęcia
2020-07-30
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
Nr aktu prawnego
XVII/125/2020
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji