ˆ

Uchwały Rady Miejskiej

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 71
Data podjęcia
2022-12-28
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie uchwały budżetowej Gminy Jasień na rok 2023
Nr aktu prawnego
XLVI/304/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 72
Data podjęcia
2022-12-28
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2022 oraz planu finansowego tych wydatków.
Nr aktu prawnego
XLVI/302/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 73
Data podjęcia
2022-12-28
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Jasień na rok 2022
Nr aktu prawnego
XLVI/300/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 74
Data podjęcia
2022-12-28
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w istniejącej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej Jasieński SIM sp. z o.o. z siedzibą w Jasieniu
Nr aktu prawnego
XLVI/299/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 75
Data podjęcia
2022-12-28
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały NR XIV/63/2015 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 24 września 2015r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
Nr aktu prawnego
XLVI/298/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 76
Data podjęcia
2022-11-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza jako Organu Gminy
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
Nr aktu prawnego
0050/119/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 77
Data podjęcia
2022-11-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza jako Organu Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały XXXI/224/2021 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 29 grudnia 2021r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jasień na lata 2022-2035
Nr aktu prawnego
0050/112/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 78
Data podjęcia
2022-12-15
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza jako Organu Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przeniesienia środków z rezerwy ogólnej oraz zmian w budżecie gminy na rok 2022
Nr aktu prawnego
0050/116/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 79
Data podjęcia
2022-11-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza jako Organu Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przeniesienia środków z rezerwy ogólnej oraz zmian w budżecie gminy na rok 2022
Nr aktu prawnego
0050/110/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 80
Data podjęcia
2022-12-16
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza jako Organu Gminy
Tytuł aktu
w sprawie: powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Jasieniu
Nr aktu prawnego
0050/117/2022
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji