ˆ

Uchwały Rady Miejskiej

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 71
Data podjęcia
2022-02-07
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
w sprawie sprzedaży środka trwałego, powołania komisji do przeprowadzenia nieograniczonego przetargu pisemnego na sprzedaż środka trwałego - ruchomości stanowiącej własność Gminy Jasień.
Nr aktu prawnego
Zarz_0050_16_2022
Status
Obowiązujący
Lp: 72
Data podjęcia
2022-02-08
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza jako Organu Gminy
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
Nr aktu prawnego
Zarz_0050_17_2022
Status
Obowiązujący
Lp: 73
Data podjęcia
2022-02-04
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza jako Organu Gminy
Tytuł aktu
w sprawie: wykazu nieruchomości przeznaczonych pod najem
Nr aktu prawnego
Zarz_0050_14_2022
Status
Obowiązujący
Lp: 74
Data podjęcia
2022-02-02
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza jako Organu Gminy
Tytuł aktu
w sprawie: wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem
Nr aktu prawnego
Zarz_0050_12_2022
Status
Obowiązujący
Lp: 75
Data podjęcia
2022-01-28
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza jako Organu Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przeniesienia środków z rezerwy na zarządzanie kryzysowe, rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz zmian w budżecie gminy na rok 2022
Nr aktu prawnego
0050/9/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 76
Data podjęcia
2022-01-14
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza jako Organu Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022
Nr aktu prawnego
0050/4/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 77
Data podjęcia
2022-02-02
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza jako Organu Gminy
Tytuł aktu
w sprawie: wykazu nieruchomości przeznaczonych pod najem
Nr aktu prawnego
Zarz_0050_11_2022
Status
Obowiązujący
Lp: 78
Data podjęcia
2022-01-17
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza jako Organu Gminy
Tytuł aktu
w sprawie : wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem
Nr aktu prawnego
Zarz_0050_6_2022
Status
Obowiązujący
Lp: 79
Data podjęcia
2021-12-29
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
zarządzenia wyborów sołtysa Sołectwa Zabłocie w Gminie Jasień.
Nr aktu prawnego
XXXI/228/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 80
Data podjęcia
2021-12-29
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
zmiany uchwały Nr XXX/205/2021 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 9 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia dopłat do taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie aglomeracji Jasień.
Nr aktu prawnego
XXXI/227/2021
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji