ˆ

Uchwały Rady Miejskiej

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 71
Data podjęcia
2020-07-30
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, terminów i miejsca składania deklaracji, warunkach i trybie składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
Nr aktu prawnego
XVII/128/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 72
Data podjęcia
2020-07-30
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Jasień na rok 2020
Nr aktu prawnego
XVII/130/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 73
Data podjęcia
2020-06-25
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Jasień oraz określenia granic obwodu publicznych szkół podstawowych od dnia 01.09.2020 roku.
Nr aktu prawnego
XVI/120/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 74
Data podjęcia
2020-06-25
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały Nr IX/31/2015 z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Jasieniu.
Nr aktu prawnego
XVI/119/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 75
Data podjęcia
2020-06-25
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Jasień na rok 2020
Nr aktu prawnego
XVI/116/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 76
Data podjęcia
2020-06-25
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2019
Nr aktu prawnego
XVI/114/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 77
Data podjęcia
2020-06-25
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa Sołectwa Jabłoniec w Gminie Jasień
Nr aktu prawnego
XVI/122/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 78
Data podjęcia
2020-06-25
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa Sołectwa Roztoki w Gminie Jasień.
Nr aktu prawnego
XVI/121/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 79
Data podjęcia
2020-06-25
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie udzielania pomocy rzeczowej Powiatowi Żarskiemu
Nr aktu prawnego
XVI/118/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 80
Data podjęcia
2020-06-25
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Jasienia z tytułu wykonania budżetu za rok 2019.
Nr aktu prawnego
XVI/115/2020
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji