ˆ

Uchwały Rady Miejskiej

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 81
Data podjęcia
2022-12-13
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza jako Organu Gminy
Tytuł aktu
w sprawie: powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Jasieniu
Nr aktu prawnego
0050/115/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 82
Data podjęcia
2022-12-12
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza jako Organu Gminy
Tytuł aktu
w sprawie: odwołania Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Jasieniu
Nr aktu prawnego
0050/113a/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 83
Data podjęcia
2022-12-20
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza jako Organu Gminy
Tytuł aktu
w sprawie: wykazu nieruchomości przeznaczonych pod najem
Nr aktu prawnego
Zarz_0050_118_2022
Status
Obowiązujący
Lp: 84
Data podjęcia
2022-11-15
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza jako Organu Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przedłożenie projektu uchwały budżetowej Gminy Jasień na rok 2023
Nr aktu prawnego
0050/108/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 85
Data podjęcia
2022-12-08
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza jako Organu Gminy
Tytuł aktu
w sprawie: wykazu nieruchomości przeznaczonych pod najem
Nr aktu prawnego
Zarz_0050_113_2022
Status
Obowiązujący
Lp: 86
Data podjęcia
2022-11-15
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza jako Organu Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022
Nr aktu prawnego
0050/109/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 87
Data podjęcia
2022-11-24
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jasień na lata 2022 - 2035
Nr aktu prawnego
XLV/297/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 88
Data podjęcia
2022-11-24
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Jasień na rok 2022
Nr aktu prawnego
XLV/296/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 89
Data podjęcia
2022-11-24
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jasień
Nr aktu prawnego
XLV/295/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 90
Data podjęcia
2022-11-24
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jasień
Nr aktu prawnego
XLV/294/2022
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji