ˆ

Uchwały Rady Miejskiej

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 81
Data podjęcia
2022-06-23
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jasień na lata 2022 - 2035
Nr aktu prawnego
XXXVIII/263/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 82
Data podjęcia
2022-05-12
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jasień na lata 2022 - 2035
Nr aktu prawnego
XXXVI/253/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 83
Data podjęcia
2022-06-23
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Jasień na rok 2022
Nr aktu prawnego
XXXVIII/262/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 84
Data podjęcia
2022-06-23
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2021
Nr aktu prawnego
XXXVIII/260/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 85
Data podjęcia
2022-05-12
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Jasień na rok 2022
Nr aktu prawnego
XXXVI/252/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 86
Data podjęcia
2022-06-23
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie przekazania Dyrektorowi Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą we Wrocławiu projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Jasień do zaopiniowania
Nr aktu prawnego
XXXVIII/266/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 87
Data podjęcia
2022-06-23
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Jasienia z tytułu wykonania budżetu za rok 2021.
Nr aktu prawnego
XXXVIII/261/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 88
Data podjęcia
2022-06-23
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia Burmistrzowi Jasienia wotum zaufania
Nr aktu prawnego
XXXVIII/259/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 89
Data podjęcia
2022-06-23
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Jasień do 2030 roku
Nr aktu prawnego
XXXVIII/265/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 90
Data podjęcia
2022-05-26
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
przyjęcia projektu nowego Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Jasień w celu przekazania go organowi regulacyjnemu do zaopiniowania
Nr aktu prawnego
XXXVII/258/2022
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji