ˆ

Uchwały Rady Miejskiej

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 941
Data podjęcia
2005-04-07
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie zmiany załącznika nr 6 do uchwały budżetowej na 2005 r. Rady Miejskiej w Jasieniu nr XIX/141/04 z dnia 30 grudnia 2004 r.
Nr aktu prawnego
Uchwała Nr XXI/156/2005 z dnia 7 kwietnia 2005r.
Status
Obowiązujący
Lp: 942
Data podjęcia
2005-04-07
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie zmian w uchwale Rady Miejskiej w Jasieniu Nr XIX/138/04 z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie wydatków budżetu gminy Jasień, których nie zrealizowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2004.
Nr aktu prawnego
Uchwała Nr XXI/155/2005 z dnia 7 kwietnia 2005r.
Status
Uchylony
Lp: 943
Data podjęcia
2005-04-07
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie wydzielonych rachunków dochodów własnych szkół Gminy Jasień.
Nr aktu prawnego
Uchwała Nr XXI/154/2005 z dnia 7 kwietnia 2005r.
Status
Obowiązujący
Lp: 944
Data podjęcia
2005-04-07
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie zmian budżetu gminy na 2005 rok.
Nr aktu prawnego
Uchwała Nr XXI/153/2005 z dnia 7 kwietnia 2005r.
Status
Obowiązujący
Lp: 945
Data podjęcia
2005-04-07
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia zmiany w Statucie Łużyckiego Związku Gmin.
Nr aktu prawnego
Uchwała Nr XXI/152/2005 z dnia 7 kwietnia 2005r.
Status
Obowiązujący
Lp: 946
Data podjęcia
2005-04-07
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie zasad przyznawania posiłków dla dzieci, młodzieży, osób dorosłych, starych, chorych, niepełnosprawnych.
Nr aktu prawnego
Uchwała Nr XXI/151/2005 z dnia 7 kwietnia 2005r.
Status
Obowiązujący
Lp: 947
Data podjęcia
2005-04-07
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będące w zakresie zadań własnych gminy w formie pomocy rzeczowej, zasiłków celowych oraz zasiłków okresowych.
Nr aktu prawnego
Uchwała Nr XXI/150/2005 z dnia 7 kwietnia 2005r.
Status
Obowiązujący
Lp: 948
Data podjęcia
2005-02-24
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych gminy z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności.
Nr aktu prawnego
Uchwała Nr XX/149/2005 z dnia 24 lutego 2005r.
Status
Obowiązujący
Lp: 949
Data podjęcia
2005-02-24
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Jasień.
Nr aktu prawnego
Uchwała Nr XX/148/2005 z dnia 24 lutego 2005r.
Status
Uchylony
Lp: 950
Data podjęcia
2005-02-24
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jasień.
Nr aktu prawnego
Uchwała Nr XX/147/2005 z dnia 24 lutego 2005r.
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji