ˆ

Uchwały Rady Miejskiej

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2022-04-19
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Jasień na rok 2022
Nr aktu prawnego
XXXV/250/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2022-05-12
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jasień.
Nr aktu prawnego
XXXVI/251/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2022-03-31
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębów ewidencyjnych Golin i Lipsk Żarski
Nr aktu prawnego
XXXIV/240/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2022-03-31
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie upoważnienia Burmistrza Jasienia do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Jasień w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy
Nr aktu prawnego
XXXIV/244/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2022-03-31
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Jasień na rok 2022
Nr aktu prawnego
XXXIV/242/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2022-03-31
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Jasień na przedsięwzięcia ograniczania niskiej emisji poprzez dofinansowanie wymiany źródeł ogrzewania opartych na paliwie stałym, w lokalach i budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Jasień
Nr aktu prawnego
XXXIV/249/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2022-03-31
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025
Nr aktu prawnego
XXXIV/248/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2022-03-31
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Jasień na lata 2022-2026 „
Nr aktu prawnego
XXXIV/247/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2022-03-31
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jasień w 2022 roku
Nr aktu prawnego
XXXIV/246/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2022-03-31
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaka ratownika Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Jasień biorącego udział w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu i ćwiczeniu.
Nr aktu prawnego
XXXIV/245/2022
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji