ˆ

Zarządzenia Burmistrza

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 21
Data podjęcia
2023-01-16
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza jako Organu Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przeniesienia środków z rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz zmian w budżecie gminy na rok 2023
Nr aktu prawnego
0050/3/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 22
Data podjęcia
2022-12-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza jako Organu Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022
Nr aktu prawnego
0050/120/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 23
Data podjęcia
2023-01-09
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza jako Organu Gminy
Tytuł aktu
w sprawie: wykazu nieruchomości przeznaczonych pod najem
Nr aktu prawnego
Zarz_0050_2_2023
Status
Obowiązujący
Lp: 24
Data podjęcia
2022-11-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza jako Organu Gminy
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
Nr aktu prawnego
0050/119/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 25
Data podjęcia
2022-11-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza jako Organu Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały XXXI/224/2021 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 29 grudnia 2021r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jasień na lata 2022-2035
Nr aktu prawnego
0050/112/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 26
Data podjęcia
2022-12-15
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza jako Organu Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przeniesienia środków z rezerwy ogólnej oraz zmian w budżecie gminy na rok 2022
Nr aktu prawnego
0050/116/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 27
Data podjęcia
2022-11-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza jako Organu Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przeniesienia środków z rezerwy ogólnej oraz zmian w budżecie gminy na rok 2022
Nr aktu prawnego
0050/110/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 28
Data podjęcia
2022-12-16
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza jako Organu Gminy
Tytuł aktu
w sprawie: powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Jasieniu
Nr aktu prawnego
0050/117/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 29
Data podjęcia
2022-12-13
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza jako Organu Gminy
Tytuł aktu
w sprawie: powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Jasieniu
Nr aktu prawnego
0050/115/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 30
Data podjęcia
2022-12-12
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza jako Organu Gminy
Tytuł aktu
w sprawie: odwołania Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Jasieniu
Nr aktu prawnego
0050/113a/2022
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji