ˆ

Zarządzenia Burmistrza

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2021-03-31
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza jako Organu Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przeniesienia środków z rezerwy na zadania do realizowania w ramach programu współpracy z organizacjami pożytku publicznego oraz zmian w budżecie gminy na rok 2021
Nr aktu prawnego
0050/24/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2021-03-25
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza jako Organu Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przeniesienia środków z rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz zmian w budżecie gminy na rok 2021
Nr aktu prawnego
0050/22/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2021-03-16
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza jako Organu Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przeniesienia środków z rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz zmian w budżecie gminy na rok 2021
Nr aktu prawnego
0050/18/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2021-03-09
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza jako Organu Gminy
Tytuł aktu
w sprawie powołania zespołu ds. dostępności w Urzędzie Miejskim w Jasieniu
Nr aktu prawnego
0050/59/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2021-03-25
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza jako Organu Gminy
Tytuł aktu
w sprawie: wykazu nieruchomości przeznaczonych pod najem
Nr aktu prawnego
0050/21/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2021-03-09
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza jako Organu Gminy
Tytuł aktu
w sprawie: wykazu nieruchomości przeznaczonych pod najem
Nr aktu prawnego
0050/17A/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2021-03-25
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza jako Organu Gminy
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w konkursach na realizację zadania publicznego
Nr aktu prawnego
0050.20.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2021-02-26
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza jako Organu Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021
Nr aktu prawnego
0050/16/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2021-03-05
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza jako Organu Gminy
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 roku zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Jasień.
Nr aktu prawnego
0050/17/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2021-02-05
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza jako Organu Gminy
Tytuł aktu
w sprawie : wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem.
Nr aktu prawnego
0050/14/2021
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji