ˆ

Zarządzenia Burmistrza

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2022-06-08
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza jako Organu Gminy
Tytuł aktu
w sprawie: wykazu nieruchomości przeznaczonych pod najem i dzierżawę
Nr aktu prawnego
Zarz_0050_61_2022
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2022-06-02
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza jako Organu Gminy
Tytuł aktu
w sprawie : wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem
Nr aktu prawnego
Zarz_0050_56_2022
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2022-06-02
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza jako Organu Gminy
Tytuł aktu
w sprawie: wykazu nieruchomości przeznaczonych pod najem
Nr aktu prawnego
Zarz_0050_57_2022
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2022-06-02
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza jako Organu Gminy
Tytuł aktu
w sprawie : wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem
Nr aktu prawnego
Zarz_0050_54_2022
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2022-06-02
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza jako Organu Gminy
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia stawki czynszu za najem lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Jasień
Nr aktu prawnego
Zarz_0050_53_2022
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2022-06-02
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza jako Organu Gminy
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
Nr aktu prawnego
Zarz_0050_55_2022
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2022-05-25
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza jako Organu Gminy
Tytuł aktu
w sprawie: przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. ochrony środowiska i kontroli w zakresie utrzymania czystości i porządku w Referacie Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miejskim w Jasieniu.
Nr aktu prawnego
0050/51/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2022-05-27
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza jako Organu Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przedstawienia raportu o stanie gminy Jasień za 2021 rok
Nr aktu prawnego
0050/52/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2022-05-18
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza jako Organu Gminy
Tytuł aktu
w sprawie: wykazu nieruchomości przeznaczonych pod najem
Nr aktu prawnego
Zarz_0050_46_2022
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2022-05-16
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza jako Organu Gminy
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
Nr aktu prawnego
Zarz_0050_44_2022
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji