ˆ

Zarządzenia Burmistrza

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2021-01-05
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza jako Organu Gminy
Tytuł aktu
w sprawie: wykazu nieruchomości przeznaczonych pod najem
Nr aktu prawnego
0050/1/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2021-01-05
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza jako Organu Gminy
Tytuł aktu
przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze – ds. informatyki w Referacie Administracyjno – Organizacyjnym w Urzędzie Miejskim w Jasieniu
Nr aktu prawnego
0050/2/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2020-12-14
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza jako Organu Gminy
Tytuł aktu
w sprawie: wykazu nieruchomości przeznaczonych pod najem
Nr aktu prawnego
0050/94/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2020-12-07
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza jako Organu Gminy
Tytuł aktu
w sprawie wykorzystania dnia wolnego od pracy przez pracowników Urzędu Miejskiego w Jasieniu za święto przypadające w dniu 26 grudnia 2020 r.
Nr aktu prawnego
0050/93/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2020-12-04
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza jako Organu Gminy
Tytuł aktu
w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem
Nr aktu prawnego
0050/92/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2019-04-03
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza jako Organu Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przekazania rzeczowych składników majątku - środków trwałych na rzecz Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Jasieniu.
Nr aktu prawnego
0050/25/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2019-04-03
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza jako Organu Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przekazania rzeczowych składników majątku - środków trwałych na rzecz Szkoły Podstawowej w Wicinie
Nr aktu prawnego
0050/24/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2019-01-25
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza jako Organu Gminy
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2019/2020 do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych, oraz do klas pierwszych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Jasień.
Nr aktu prawnego
0050/3/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2020-11-20
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza jako Organu Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jasień na lata 2020-2035
Nr aktu prawnego
0050/87/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2020-11-10
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza jako Organu Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przeniesienia środków z rezerwy na zadania do realizowania w ramach programu współpracy z organizacjami pożytku publicznego oraz zmian w budżecie gminy na rok 2020
Nr aktu prawnego
0050/81/2020
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji