Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 91
Data podjęcia
2023-11-29
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028
Nr aktu prawnego
LXI/394/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 92
Data podjęcia
2023-11-29
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia przez Gminę Jasień prowadzenia zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej dla Powiatu Żarskiego.
Nr aktu prawnego
LXI/393/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 93
Data podjęcia
2023-11-29
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/124/2020 RADY MIEJSKIEJ W JASIENIU z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jasień
Nr aktu prawnego
LXI/392/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 94
Data podjęcia
2023-11-29
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie sprawie zasad przeprowadzania naboru wniosków o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego, realizowanego w ramach inwestycji spółki Jasieński SIM Sp. z o.o. z siedzibą w Jasieniu, w tym określenie dodatkowych kryteriów pierwszeństwa oraz zasad przeprowadzania oceny punktowej dla dodatkowych kryteriów pierwszeństwa i dla kryterium pierwszeństwa oraz maksymalnej wysokości miesięcznego dochodu gospodarstwa domowego.
Nr aktu prawnego
LXI/391/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 95
Data podjęcia
2023-11-29
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza jako Organu Gminy
Tytuł aktu
w sprawie: wykazu nieruchomości przeznaczonych pod najem
Nr aktu prawnego
Zarz_0050_93_2023
Status
Obowiązujący
Lp: 96
Data podjęcia
2023-11-17
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza jako Organu Gminy
Tytuł aktu
w sprawie: wykazu nieruchomości przeznaczonych pod najem
Nr aktu prawnego
Zarz_0050_90_2023
Status
Obowiązujący
Lp: 97
Data podjęcia
2023-10-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza jako Organu Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2023
Nr aktu prawnego
0050/82/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 98
Data podjęcia
2023-09-29
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza jako Organu Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przeniesienia środków z rezerwy na zadania do realizowania w ramach programu współpracy z organizacjami pożytku publicznego oraz zmian w budżecie gminy na rok 2023
Nr aktu prawnego
0050/73/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 99
Data podjęcia
2023-09-15
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza jako Organu Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2023
Nr aktu prawnego
0050/66/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 100
Data podjęcia
2023-07-31
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza jako Organu Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przeniesienia środków z rezerwy na zadania do realizowania w ramach programu współpracy z organizacjami pożytku publicznego oraz zmian w budżecie gminy na rok 2023
Nr aktu prawnego
0050/62/2023
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji