ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 91
Data podjęcia
2021-01-25
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza jako Organu Gminy
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2021/2022 do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych, oraz do klas pierwszych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Jasień
Nr aktu prawnego
0050/7/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 92
Data podjęcia
2021-01-25
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza jako Organu Gminy
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli,określenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli oraz ustalenia specjalności i form kształcenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach dla których Gmina Jasień jest organem prowadzącym
Nr aktu prawnego
0050/6/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 93
Data podjęcia
2021-01-19
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza jako Organu Gminy
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
Nr aktu prawnego
0050/04/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 94
Data podjęcia
2021-01-15
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza jako Organu Gminy
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli (PKD) i statystycznej liczby uczniów na rok 2021
Nr aktu prawnego
0050/3A/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 95
Data podjęcia
2021-01-05
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza jako Organu Gminy
Tytuł aktu
w sprawie: wykazu nieruchomości przeznaczonych pod najem
Nr aktu prawnego
0050/1/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 96
Data podjęcia
2021-01-05
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza jako Organu Gminy
Tytuł aktu
przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze – ds. informatyki w Referacie Administracyjno – Organizacyjnym w Urzędzie Miejskim w Jasieniu
Nr aktu prawnego
0050/2/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 97
Data podjęcia
2020-12-14
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza jako Organu Gminy
Tytuł aktu
w sprawie: wykazu nieruchomości przeznaczonych pod najem
Nr aktu prawnego
0050/94/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 98
Data podjęcia
2020-12-07
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza jako Organu Gminy
Tytuł aktu
w sprawie wykorzystania dnia wolnego od pracy przez pracowników Urzędu Miejskiego w Jasieniu za święto przypadające w dniu 26 grudnia 2020 r.
Nr aktu prawnego
0050/93/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 99
Data podjęcia
2020-12-04
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza jako Organu Gminy
Tytuł aktu
w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem
Nr aktu prawnego
0050/92/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 100
Data podjęcia
2020-11-26
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Jasień na rok 2020
Nr aktu prawnego
XX/143/2020
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji