ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 101
Data podjęcia
2022-06-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza jako Organu Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały XXXI/224/2021 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jasień na lata 2022-2035
Nr aktu prawnego
0050/69/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 102
Data podjęcia
2022-06-23
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jasień na lata 2022 - 2035
Nr aktu prawnego
XXXVIII/263/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 103
Data podjęcia
2022-05-12
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jasień na lata 2022 - 2035
Nr aktu prawnego
XXXVI/253/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 104
Data podjęcia
2022-07-11
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
W sprawie zatwierdzenia konkursu na dyrektora Szkoły Podstawowej w Wicinie
Nr aktu prawnego
0050/73/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 105
Data podjęcia
2022-06-23
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Jasień na rok 2022
Nr aktu prawnego
XXXVIII/262/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 106
Data podjęcia
2022-06-23
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2021
Nr aktu prawnego
XXXVIII/260/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 107
Data podjęcia
2022-05-12
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Jasień na rok 2022
Nr aktu prawnego
XXXVI/252/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 108
Data podjęcia
2022-07-11
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza jako Organu Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022
Nr aktu prawnego
0050/72/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 109
Data podjęcia
2022-06-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza jako Organu Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przeniesienia środków z rezerwy na zadania do realizowania w ramach programu współpracy z organizacjami pożytku publicznego oraz zmian w budżecie gminy na rok 2022
Nr aktu prawnego
0050/68/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 110
Data podjęcia
2022-06-24
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza jako Organu Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022
Nr aktu prawnego
0050/65/2022
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji