Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 11
Data podjęcia
2020-02-27
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia opinii dot. wniosku Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze o uznanie lasów za ochronne.
Nr aktu prawnego
XIV/101/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 12
Data podjęcia
2020-02-27
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jasień w 2020 roku
Nr aktu prawnego
XIV/100/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 13
Data podjęcia
2020-02-27
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz rekla
Nr aktu prawnego
XIV/99/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 14
Data podjęcia
2020-01-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza jako Organu Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2020
Nr aktu prawnego
0050/7/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 15
Data podjęcia
2020-01-17
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza jako Organu Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2020
Nr aktu prawnego
0050/3/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 16
Data podjęcia
2020-01-21
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza jako Organu Gminy
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2020/2021 do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych, oraz do klas pierwszych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Jasień
Nr aktu prawnego
0050/05/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 17
Data podjęcia
2019-12-30
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie uchwały budżetowej Gminy Jasień na rok 2020
Nr aktu prawnego
XIII/92/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 18
Data podjęcia
2019-12-30
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2019
Nr aktu prawnego
XIII/90/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 19
Data podjęcia
2019-12-30
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Gminy Jasień na rok 2019
Nr aktu prawnego
XIII/89/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 20
Data podjęcia
2019-12-05
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jasień na lata 2019-2029
Nr aktu prawnego
XII/83/2019
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji