ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 2001
Data podjęcia
2003-10-16
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów alkoholowych na 2004r.
Nr aktu prawnego
Uchwała Nr IX/54/2003 z dnia 16 pażdziernika 2003r
Status
Obowiązujący
Lp: 2002
Data podjęcia
2003-08-27
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2003 rok.
Nr aktu prawnego
Uchwała Nr VIII/53/2003 z dnia 27 sierpnia 2003r.
Status
Nieobowiązujący
Lp: 2003
Data podjęcia
2003-08-27
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie zmian budżetu gminy na 2003 rok.
Nr aktu prawnego
Uchwała Nr VIII/52/2003 z dnia 27 sierpnia 2003r.
Status
Nieobowiązujący
Lp: 2004
Data podjęcia
2003-08-27
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2003 rok.
Nr aktu prawnego
Uchwała Nr VIII/51/2003 z dnia 27 sierpnia 2003r.
Status
Nieobowiązujący
Lp: 2005
Data podjęcia
2003-06-12
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie regulaminu przyznawania stypendiów jednorazowych absolwentom szkół podstawowych, ponadgimnazjalnych i uczniom gimnazjum z okazji zakończenia roku szkolnego.
Nr aktu prawnego
Uchwała Nr VII/50/2003 z dnia 12 czerwca 2003r.
Status
Nieobowiązujący
Lp: 2006
Data podjęcia
2003-06-12
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie przejęcia gruntów od Spółdzielni Mieszkaniowej.
Nr aktu prawnego
Uchwała Nr VII/49/2003 z dnia 12 czerwca 2003r.
Status
Obowiązujący
Lp: 2007
Data podjęcia
2003-06-12
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie zmian budżetu gminy na 2003 r.
Nr aktu prawnego
Uchwała Nr VII/48/2003 z dnia 12 czerwca 2003r.
Status
Nieobowiązujący
Lp: 2008
Data podjęcia
2003-06-12
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2003 rok.
Nr aktu prawnego
Uchwała Nr VII/47/2003 z dnia 12 czerwca 2003r.
Status
Nieobowiązujący
Lp: 2009
Data podjęcia
2003-06-12
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Jasień miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
Nr aktu prawnego
Uchwała Nr VII/46/2003 z dnia 12 czerwca 2003r.
Status
Obowiązujący
Lp: 2010
Data podjęcia
2003-06-12
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia na terenie Gminy Jasień liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży.
Nr aktu prawnego
Uchwała Nr VII/45/2003 z dnia 12 czerwca 2003r.
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji