ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 41
Data podjęcia
2023-02-15
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza jako Organu Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przeniesienia środków z rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz zmian w budżecie gminy na rok 2023
Nr aktu prawnego
0050/13/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 42
Data podjęcia
2023-01-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza jako Organu Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przeniesienia środków z rezerwy na zadania do realizowania w ramach programu współpracy z organizacjami pożytku publicznego oraz zmian w budżecie gminy na rok 2023
Nr aktu prawnego
0050/7/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 43
Data podjęcia
2023-01-26
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jasień na lata 2023 - 2035
Nr aktu prawnego
XLVIII/316/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 44
Data podjęcia
2023-03-09
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza jako Organu Gminy
Tytuł aktu
w sprawie: wykazu nieruchomości przeznaczonych pod najem
Nr aktu prawnego
Zarz_0050_20_2023
Status
Obowiązujący
Lp: 45
Data podjęcia
2023-02-28
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza jako Organu Gminy
Tytuł aktu
w sprawie: wykazu nieruchomości przeznaczonych pod najem
Nr aktu prawnego
Zarz_0050_18_2023
Status
Obowiązujący
Lp: 46
Data podjęcia
2023-02-28
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza jako Organu Gminy
Tytuł aktu
przeprowadzenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. kadr i płac w Referacie Administracyjno - Organizacyjnym w Urzędzie Miejskim w Jasieniu.
Nr aktu prawnego
0050/19/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 47
Data podjęcia
2023-02-24
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza jako Organu Gminy
Tytuł aktu
przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. obsługi sołectw i promocji w Referacie Oświaty, Kultury i Sportu w Urzędzie Miejskim w Jasieniu
Nr aktu prawnego
0050/16/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 48
Data podjęcia
2023-02-20
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza jako Organu Gminy
Tytuł aktu
przeprowadzenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. obsługi Rady Miejskiej w Referacie Administracyjno-Organizacyjnym w Urzędzie Miejskim w Jasieniu
Nr aktu prawnego
0050/15/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 49
Data podjęcia
2023-02-21
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza jako Organu Gminy
Tytuł aktu
przeprowadzenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych w Referacie Finansowym w Urzędzie Miejskim w Jasieniu
Nr aktu prawnego
0050/14/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 50
Data podjęcia
2023-02-09
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały nr XVII/125/2020 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
Nr aktu prawnego
XLIX/319/2023
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji