ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 61
Data podjęcia
2020-12-29
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jasień na lata 2021-2035
Nr aktu prawnego
XXI/152/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 62
Data podjęcia
2020-12-29
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie uchwały budżetowej Gminy Jasień na rok 2021
Nr aktu prawnego
XXI/153/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 63
Data podjęcia
2020-12-29
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2020
Nr aktu prawnego
XXI/151/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 64
Data podjęcia
2020-12-29
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Jasień na rok 2020
Nr aktu prawnego
XXI/150/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 65
Data podjęcia
2021-01-26
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza jako Organu Gminy
Tytuł aktu
w sprawie : wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem.
Nr aktu prawnego
0050/8/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 66
Data podjęcia
2021-01-29
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza jako Organu Gminy
Tytuł aktu
w sprawie: wykazu nieruchomości przeznaczonych pod najem
Nr aktu prawnego
0050/12/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 67
Data podjęcia
2021-01-25
Grupa tematyczna
Zarządzenia kierownika urzędu
Tytuł aktu
w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego dla przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 r.
Nr aktu prawnego
120/3/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 68
Data podjęcia
2021-01-14
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza jako Organu Gminy
Tytuł aktu
w sprawie : przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. obsługi sołectw i promocji w Referacie Oświaty, Kultury i Sportu w Urzędzie Miejskim w Jasieniu
Nr aktu prawnego
0050/3/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 69
Data podjęcia
2021-01-15
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza jako Organu Gminy
Tytuł aktu
w sprawie powołania zespołu do spraw organizacji telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV2
Nr aktu prawnego
0050/3B/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 70
Data podjęcia
2021-01-25
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza jako Organu Gminy
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2021/2022 do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych, oraz do klas pierwszych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Jasień
Nr aktu prawnego
0050/7/2021
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji