ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2021-01-19
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza jako Organu Gminy
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
Nr aktu prawnego
0050/04/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2021-01-15
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza jako Organu Gminy
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli (PKD) i statystycznej liczby uczniów na rok 2021
Nr aktu prawnego
0050/3A/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2021-01-05
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza jako Organu Gminy
Tytuł aktu
w sprawie: wykazu nieruchomości przeznaczonych pod najem
Nr aktu prawnego
0050/1/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2021-01-05
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza jako Organu Gminy
Tytuł aktu
przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze – ds. informatyki w Referacie Administracyjno – Organizacyjnym w Urzędzie Miejskim w Jasieniu
Nr aktu prawnego
0050/2/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2020-12-14
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza jako Organu Gminy
Tytuł aktu
w sprawie: wykazu nieruchomości przeznaczonych pod najem
Nr aktu prawnego
0050/94/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2020-12-07
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza jako Organu Gminy
Tytuł aktu
w sprawie wykorzystania dnia wolnego od pracy przez pracowników Urzędu Miejskiego w Jasieniu za święto przypadające w dniu 26 grudnia 2020 r.
Nr aktu prawnego
0050/93/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2020-12-04
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza jako Organu Gminy
Tytuł aktu
w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem
Nr aktu prawnego
0050/92/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2020-11-26
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Jasień na rok 2020
Nr aktu prawnego
XX/143/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2020-11-26
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w 2021 roku
Nr aktu prawnego
XX/142/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2020-11-26
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały Nr V/30/2011 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 10 marca 2011 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa w Sołectwach Gminy Jasień, wyznaczenia inkasentów, wysokości i terminów wypłaty wynagrodzenia za inkaso
Nr aktu prawnego
XX/141/2020
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji