ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2021-05-28
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jasień na lata 2021-2035
Nr aktu prawnego
XXIV/169/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2021-05-28
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Jasień na rok 2021
Nr aktu prawnego
XXIV/168/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2021-05-18
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza jako Organu Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przeniesienia środków z rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz zmian w budżecie gminy na rok 2021
Nr aktu prawnego
0050/39/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2021-05-06
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza jako Organu Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przeniesienia środków z rezerwy na zadania do realizowania w ramach programu współpracy z organizacjami pożytku publicznego oraz zmian w budżecie gminy na rok 2021
Nr aktu prawnego
0050/30/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2021-06-07
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza jako Organu Gminy
Tytuł aktu
w sprawie: wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem
Nr aktu prawnego
0050/43/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2021-06-01
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza jako Organu Gminy
Tytuł aktu
w sprawie: powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej
Nr aktu prawnego
0050/41/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2021-05-28
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Jasień
Nr aktu prawnego
XXIV/171/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2021-05-28
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w nowotworzonej Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej
Nr aktu prawnego
XXIV/172/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2021-05-28
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Jasień
Nr aktu prawnego
XXIV/170/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2021-05-28
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Żarskiemu
Nr aktu prawnego
XXIV/167/2021
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji