ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2023-03-22
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza jako Organu Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektów uchwał w sprawie zmian Statutów Sołectw w Gminie Jasień
Nr aktu prawnego
0050/22/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2023-02-28
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza jako Organu Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przeniesienia środków z rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz zmian w budżecie gminy na rok 2023
Nr aktu prawnego
0050/17/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2023-02-15
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza jako Organu Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przeniesienia środków z rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz zmian w budżecie gminy na rok 2023
Nr aktu prawnego
0050/13/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2023-01-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza jako Organu Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przeniesienia środków z rezerwy na zadania do realizowania w ramach programu współpracy z organizacjami pożytku publicznego oraz zmian w budżecie gminy na rok 2023
Nr aktu prawnego
0050/7/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2023-01-26
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jasień na lata 2023 - 2035
Nr aktu prawnego
XLVIII/316/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2023-03-09
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza jako Organu Gminy
Tytuł aktu
w sprawie: wykazu nieruchomości przeznaczonych pod najem
Nr aktu prawnego
Zarz_0050_20_2023
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2023-02-28
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza jako Organu Gminy
Tytuł aktu
w sprawie: wykazu nieruchomości przeznaczonych pod najem
Nr aktu prawnego
Zarz_0050_18_2023
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2023-02-28
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza jako Organu Gminy
Tytuł aktu
przeprowadzenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. kadr i płac w Referacie Administracyjno - Organizacyjnym w Urzędzie Miejskim w Jasieniu.
Nr aktu prawnego
0050/19/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2023-02-24
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza jako Organu Gminy
Tytuł aktu
przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. obsługi sołectw i promocji w Referacie Oświaty, Kultury i Sportu w Urzędzie Miejskim w Jasieniu
Nr aktu prawnego
0050/16/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2023-02-20
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza jako Organu Gminy
Tytuł aktu
przeprowadzenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. obsługi Rady Miejskiej w Referacie Administracyjno-Organizacyjnym w Urzędzie Miejskim w Jasieniu
Nr aktu prawnego
0050/15/2023
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji