Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2020-06-25
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymsko – Katolickiej p.w. Matki Bożej Różańcowej w Jasieniu na remont kościoła p.w. Matki Bożej Różańcowej w Jasieniu wpisanego do rejestru zabytków
Nr aktu prawnego
XVI/123/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2020-06-17
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza jako Organu Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2020
Nr aktu prawnego
0050/44/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2020-05-27
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza jako Organu Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przeniesienia środków z rezerwy na zarządzanie kryzysowe oraz zmian w budżecie gminy na rok 2020
Nr aktu prawnego
0050/36/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2020-06-17
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza jako Organu Gminy
Tytuł aktu
w sprawie włączenia kart adresowych zabytków nieruchomych nieujętych w rejestrze zabytków do Gminnej Ewidencji Zabytków gminy Jasień
Nr aktu prawnego
0050/43/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2020-06-08
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza jako Organu Gminy
Tytuł aktu
w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego w celu przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 roku na terenie Gminy Jasień
Nr aktu prawnego
0050/41/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2020-06-03
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza jako Organu Gminy
Tytuł aktu
w sprawie wykorzystania dnia wolnego przez pracowników Urzędu Miejskiego w Jasieniu za Święto przypadające w dniu 15.08.2020r.
Nr aktu prawnego
0050/38/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2020-05-21
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Jasień na rok 2020
Nr aktu prawnego
XV/106/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2020-05-21
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jasień na lata 2020-2029
Nr aktu prawnego
XV/105/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2020-05-13
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza jako Organu Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2020
Nr aktu prawnego
0050/33/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2020-05-28
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza jako Organu Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przedstawienia raportu o stanie gminy Jasień za 2019 rok.
Nr aktu prawnego
0050/37/2020
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji