ˆ

Uchwały Rady Miejskiej

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 91
Data podjęcia
2022-11-24
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały nr XIV/61/2015 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 24 września 2015r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków nauczycielom zatrudnionym w szkołach i przedszkolach, dla których Gmina Jasień jest organem prowadzącym
Nr aktu prawnego
XLV/293/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 92
Data podjęcia
2022-11-24
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Jasień z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2023
Nr aktu prawnego
XLV/292/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 93
Data podjęcia
2022-11-24
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu w Gminie Jasień
Nr aktu prawnego
XLV/291/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 94
Data podjęcia
2022-11-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza jako Organu Gminy
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
Nr aktu prawnego
Zarz_0050_111_2022
Status
Obowiązujący
Lp: 95
Data podjęcia
2022-11-03
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jasień na lata 2022 - 2035
Nr aktu prawnego
XLIV/290/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 96
Data podjęcia
2022-10-06
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jasień na lata 2022 - 2035
Nr aktu prawnego
XLII/281/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 97
Data podjęcia
2022-10-31
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza jako Organu Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przeniesienia środków z rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz zmian w budżecie gminy na rok 2022
Nr aktu prawnego
0050/105/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 98
Data podjęcia
2022-11-03
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Jasień na rok 2022
Nr aktu prawnego
XLIV/289/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 99
Data podjęcia
2022-11-03
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w 2023 roku
Nr aktu prawnego
XLIV/288/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 100
Data podjęcia
2022-11-03
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w roku 2023
Nr aktu prawnego
XLIV/287/2022
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji