ˆ

Uchwały Rady Miejskiej

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1051
Data podjęcia
2013-06-20
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia Planu Ochrony Parku Kulturowego Grodzisko w Wicinie.
Nr aktu prawnego
XXVI/255/13
Status
Obowiązujący
Lp: 1052
Data podjęcia
2013-06-20
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie utworzenia w Wicinie parku kulturowego pn. „Park Kulturowy Grodzisko w Wicinie"
Nr aktu prawnego
XXVI/254/13
Status
Obowiązujący
Lp: 1053
Data podjęcia
2013-09-05
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i oddania w użytkowanie wieczyste
Nr aktu prawnego
70/13
Status
Obowiązujący
Lp: 1054
Data podjęcia
2013-09-11
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
wykazu nieruchomości przeznaczonych pod najem
Nr aktu prawnego
74/13
Status
Obowiązujący
Lp: 1055
Data podjęcia
2013-09-23
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
w sprawie określenia form i terminu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektu uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Jasień z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2014 r.
Nr aktu prawnego
75/13
Status
Obowiązujący
Lp: 1056
Data podjęcia
2013-08-21
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Wykaz nieruchomości przeznaczonych pod najem.
Nr aktu prawnego
65/13
Status
Obowiązujący
Lp: 1057
Data podjęcia
2013-08-21
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Wykaz nieruchomości przeznaczonych pod najem
Nr aktu prawnego
64/13
Status
Obowiązujący
Lp: 1058
Data podjęcia
2013-08-21
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
Nr aktu prawnego
63/13
Status
Obowiązujący
Lp: 1059
Data podjęcia
2013-06-20
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Zakład Komunalny w Jasieniu
Nr aktu prawnego
XXVI/258/13
Status
Obowiązujący
Lp: 1060
Data podjęcia
2013-06-20
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013
Nr aktu prawnego
XXVI/250/13
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji