ˆ

Uchwały Rady Miejskiej

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1061
Data podjęcia
2013-06-20
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie absolutorium dla Burmistrza Jasienia
Nr aktu prawnego
XXVI/247/13
Status
Obowiązujący
Lp: 1062
Data podjęcia
2013-06-20
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2012
Nr aktu prawnego
XXVI/246/13
Status
Obowiązujący
Lp: 1063
Data podjęcia
2013-05-23
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Żarskiemu
Nr aktu prawnego
XXV/242/13
Status
Obowiązujący
Lp: 1064
Data podjęcia
2013-05-23
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013
Nr aktu prawnego
XXV/241/13
Status
Obowiązujący
Lp: 1065
Data podjęcia
2013-05-02
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jasień w 2013 roku
Nr aktu prawnego
XXIV/240/13
Status
Obowiązujący
Lp: 1066
Data podjęcia
2013-05-02
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jasień na lata 2013 – 2024
Nr aktu prawnego
XXIV/234/13
Status
Obowiązujący
Lp: 1067
Data podjęcia
2013-05-02
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013
Nr aktu prawnego
XXIV/233/13
Status
Obowiązujący
Lp: 1068
Data podjęcia
2013-05-02
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia przez gminę dotacji
Nr aktu prawnego
XXIV/232/13
Status
Obowiązujący
Lp: 1069
Data podjęcia
2013-05-22
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
wykazu nieruchomości przeznaczonych pod najem
Nr aktu prawnego
32/13
Status
Obowiązujący
Lp: 1070
Data podjęcia
2013-05-23
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie zarządzenia Zebrania Wiejskiego
Nr aktu prawnego
XXV/244/13
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji