ˆ

Uchwały Rady Miejskiej

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 111
Data podjęcia
2021-12-14
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Jasieniu
Nr aktu prawnego
0050/96/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 112
Data podjęcia
2021-12-09
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia "Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych na lata 2021- 2025
Nr aktu prawnego
XXX/217/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 113
Data podjęcia
2021-12-09
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały nr XXV/185/2021 z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie powierzenia Burmistrzowi Jasienia uprawnień do ustalania wysokości cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej
Nr aktu prawnego
XXX/216/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 114
Data podjęcia
2021-12-09
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Jasień na lata 2021-2025
Nr aktu prawnego
XXX/215/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 115
Data podjęcia
2021-12-09
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia "Gminnego programu opieki nad zabytkami Gminy Jasień na lata 2021-2024"
Nr aktu prawnego
XXX/214/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 116
Data podjęcia
2021-12-09
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022.
Nr aktu prawnego
XXX/213/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 117
Data podjęcia
2021-12-09
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2022
Nr aktu prawnego
XXX/212/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 118
Data podjęcia
2021-12-09
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Jasień z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2022
Nr aktu prawnego
XXX/211/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 119
Data podjęcia
2021-12-09
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie diet radnych Rady Miejskiej w Jasieniu
Nr aktu prawnego
XXX/210/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 120
Data podjęcia
2021-12-09
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Jasienia
Nr aktu prawnego
XXX/209/2021
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji