Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Uchwały Rady Miejskiej

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1791
Data podjęcia
2006-02-09
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie nieodpłatnego nabycia od Agancji Nieruchomości Rolnych w Zielonej Górze nieruchomości nie zabudowanych
Nr aktu prawnego
Uchwała Nr XXXI/217/2006 z dnia 9 lutego 2006r.
Status
Obowiązujący
Lp: 1792
Data podjęcia
2006-02-09
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie zmian budżetu gminy na 2006r.
Nr aktu prawnego
Uchwała Nr XXXI/216/2006 z dnia 9 lutego 2006r.
Status
Obowiązujący
Lp: 1793
Data podjęcia
2006-02-09
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej w zakresie ustawy o dodatkach mieszkaniowych
Nr aktu prawnego
Uchwała Nr XXXI/215/2006 z dnia 9 lutego 2006r.
Status
Obowiązujący
Lp: 1794
Data podjęcia
2006-02-09
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie zmian w uchwale dotyczącej nadania Statutu Miejsko - Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Jasieniu
Nr aktu prawnego
Uchwała Nr XXXI/214/2006 z dnia 9 lutego 2006r.
Status
Obowiązujący
Lp: 1795
Data podjęcia
2005-12-29
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
Uchwała budżetowa na 2006 rok Gminy Jasień.
Nr aktu prawnego
Uchwała Nr XXX/210/2005 z dnia 29 grudnia 2005r.
Status
Obowiązujący
Lp: 1796
Data podjęcia
2006-02-09
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/195/05 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 24 listopada 2005r.
Nr aktu prawnego
Uchwała Nr XXXI/213/2006 z dnia 9 lutego 2006r.
Status
Obowiązujący
Lp: 1797
Data podjęcia
2006-02-09
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Jasień z ogranizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2006.
Nr aktu prawnego
Uchwała Nr XXXI/212/2006 z dnia 9 lutego 2006r.
Status
Obowiązujący
Lp: 1798
Data podjęcia
2006-02-09
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie zarządzenia przeprowadzenia konsultacji dotyczących zmiany granic w Gminie Jasień
Nr aktu prawnego
Uchwała Nr XXXI/211/2006 z dnia 9 lutego 2006r.
Status
Obowiązujący
Lp: 1799
Data podjęcia
2005-12-29
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
W sprawie zmian budżetu gminy na 2005r.
Nr aktu prawnego
Uchwała Nr XXX/209/2005 z dnia 29 grudnia 2005r.
Status
Obowiązujący
Lp: 1800
Data podjęcia
2005-12-29
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie wydatków budżetu gminy Jasień, których nie zrealizowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2005r.
Nr aktu prawnego
Uchwała Nr XXX/208/2005 z dnia 29 grudnia 2005r.
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji