ˆ

Uchwały Rady Miejskiej

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1811
Data podjęcia
2004-10-25
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu na 2004 rok.
Nr aktu prawnego
Zarządzenie Nr 70/04 z dnia 25 pażdziernika 2004r.
Status
Nieobowiązujący
Lp: 1812
Data podjęcia
2004-10-13
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i oddania w wieczyste użytkowanie.
Nr aktu prawnego
Zarządzenie Nr 69/04 z dnia 13 pażdziernika 2004r.
Status
Nieobowiązujący
Lp: 1813
Data podjęcia
2004-10-13
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok.
Nr aktu prawnego
Zarządzenie Nr 68/04 z dnia 13 pażdziernika 2004r.
Status
Nieobowiązujący
Lp: 1814
Data podjęcia
2004-10-01
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu na 2004 rok.
Nr aktu prawnego
Zarządzenie Nr 67/04 z dnia 1 pażdziernika 2004r.
Status
Nieobowiązujący
Lp: 1815
Data podjęcia
2004-09-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji w celu dokonania przeglądu sprzętu obrony cywilnej w magazynie własnym oraz w magazynach ZPD Lubtar Jasień i FMB ZREMB Jasień.
Nr aktu prawnego
Zarządzenie Nr 66/04 z dnia 30 września 2004r.
Status
Nieobowiązujący
Lp: 1816
Data podjęcia
2004-09-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
w sprawie określenia wysokości opłaty za specyfikację przetargową dotyczących budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Jabłoniec gmina Jasień.
Nr aktu prawnego
Zarządzenie Nr 65/04 z dnia 30 września 2004r.
Status
Nieobowiązujący
Lp: 1817
Data podjęcia
2004-09-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2004 rok.
Nr aktu prawnego
Zarządzenie Nr 64/04 z dnia 30 września 2004r.
Status
Nieobowiązujący
Lp: 1818
Data podjęcia
2004-09-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
w sprawie wygaśnięcia zobowiązań podatkowych poprzez przeniesienie własności rzeczy na rzecz gminy Jasień.
Nr aktu prawnego
Zarządzenie Nr 63/04 z dnia 30 września 2004r.
Status
Nieobowiązujący
Lp: 1819
Data podjęcia
2004-09-29
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i oddania w wieczyste użytkowanie.
Nr aktu prawnego
Zarządzenie Nr 62/04 z dnia 29 września 2004r.
Status
Nieobowiązujący
Lp: 1820
Data podjęcia
2004-09-29
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
w sprawie powołania składu Komisji Przetargowej do oceny spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz do badania i oceny ofert.
Nr aktu prawnego
Zarządzenie Nr 61/04 z dnia 29 września 2004r.
Status
Nieobowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji