Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Uchwały Rady Miejskiej

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1861
Data podjęcia
2005-01-10
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy na 2005 rok.
Nr aktu prawnego
Zarządzenie Nr 2/05 z dnia 10 stycznia 2005r.
Status
Obowiązujący
Lp: 1862
Data podjęcia
2005-01-10
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na 2005 rok.
Nr aktu prawnego
Zarządzenie Nr 1/05 z dnia 10 stycznia 2005r.
Status
Obowiązujący
Lp: 1863
Data podjęcia
2005-04-07
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Jasień.
Nr aktu prawnego
Uchwała Nr XXI/158/2005 z dnia 7 kwietnia 2005r.
Status
Obowiązujący
Lp: 1864
Data podjęcia
2005-04-07
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w formie darowizny nieruchomości niezbędnych do realizacji inwestycji - budowy obwodnicy miasta Lubsko.
Nr aktu prawnego
Uchwała Nr XXI/157/2005 z dnia 7 kwietnia 2005r.
Status
Obowiązujący
Lp: 1865
Data podjęcia
2005-04-07
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie zmiany załącznika nr 6 do uchwały budżetowej na 2005 r. Rady Miejskiej w Jasieniu nr XIX/141/04 z dnia 30 grudnia 2004 r.
Nr aktu prawnego
Uchwała Nr XXI/156/2005 z dnia 7 kwietnia 2005r.
Status
Obowiązujący
Lp: 1866
Data podjęcia
2005-04-07
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie zmian w uchwale Rady Miejskiej w Jasieniu Nr XIX/138/04 z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie wydatków budżetu gminy Jasień, których nie zrealizowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2004.
Nr aktu prawnego
Uchwała Nr XXI/155/2005 z dnia 7 kwietnia 2005r.
Status
Uchylony
Lp: 1867
Data podjęcia
2005-04-07
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie wydzielonych rachunków dochodów własnych szkół Gminy Jasień.
Nr aktu prawnego
Uchwała Nr XXI/154/2005 z dnia 7 kwietnia 2005r.
Status
Obowiązujący
Lp: 1868
Data podjęcia
2005-04-07
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie zmian budżetu gminy na 2005 rok.
Nr aktu prawnego
Uchwała Nr XXI/153/2005 z dnia 7 kwietnia 2005r.
Status
Obowiązujący
Lp: 1869
Data podjęcia
2005-04-07
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia zmiany w Statucie Łużyckiego Związku Gmin.
Nr aktu prawnego
Uchwała Nr XXI/152/2005 z dnia 7 kwietnia 2005r.
Status
Obowiązujący
Lp: 1870
Data podjęcia
2005-04-07
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie zasad przyznawania posiłków dla dzieci, młodzieży, osób dorosłych, starych, chorych, niepełnosprawnych.
Nr aktu prawnego
Uchwała Nr XXI/151/2005 z dnia 7 kwietnia 2005r.
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji