ˆ

Uchwały Rady Miejskiej

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1901
Data podjęcia
2004-10-28
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 r.
Nr aktu prawnego
Uchwała Nr XVII/121/04 z dnia 28 października 2004
Status
Nieobowiązujący
Lp: 1902
Data podjęcia
2004-10-28
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie zobowiązania finansowego w zakresie podjęcia inwestycji pn. ,,Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Jabłoniec".
Nr aktu prawnego
Uchwała Nr XVII/120/04 z dnia 28 października 2004
Status
Obowiązujący
Lp: 1903
Data podjęcia
2004-10-28
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie zmiany w uchwale Nr XIV/97/04 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 3 czerwca 2004 r. w sprawie Planu Rozwoju Lokalnego.
Nr aktu prawnego
Uchwała Nr XVII/119/04 z dnia 28
Status
Obowiązujący
Lp: 1904
Data podjęcia
2004-10-28
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia odpłatności za pobyt dziecka w Przedszkolu Samorządowym w Jasieniu.
Nr aktu prawnego
Uchwała Nr XVII/118/04 z dnia 28 pażdziernika 2004
Status
Obowiązujący
Lp: 1905
Data podjęcia
2004-09-09
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie zmiany w uchwale Nr II/7/98/ Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 17 listopada 1998 r.
Nr aktu prawnego
Uchwała Nr XVI/117/2004 z dnia 9 września 2004r.
Status
Obowiązujący
Lp: 1906
Data podjęcia
2004-09-09
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie zasad przyznawania posiłków dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów.
Nr aktu prawnego
Uchwała Nr XVI/116/2004 z dnia 9 września 2004r.
Status
Nieobowiązujący
Lp: 1907
Data podjęcia
2004-09-09
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie zmian wieloletniego programu inwestycyjnego.
Nr aktu prawnego
Uchwała Nr XVI/115/2004 z dnia 9 września 2004r.
Status
Obowiązujący
Lp: 1908
Data podjęcia
2004-09-09
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie zmiany załącznika nr 4 do uchwały Nr XIII/95 2004 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 29 kwietnia 2004 r.
Nr aktu prawnego
Uchwała Nr XVI/114/2004 z dnia 9 września 2004r.
Status
Nieobowiązujący
Lp: 1909
Data podjęcia
2004-09-09
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie zmian w Uchwale budżetowej na 2004 r Gminy Jasień Nr XI/85/2003 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 29 grudnia 2003 r.
Nr aktu prawnego
Uchwała Nr XVI/113/2004 z dnia 9 września 2004r.
Status
Nieobowiązujący
Lp: 1910
Data podjęcia
2004-09-09
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie zasad udzielenia oraz wysokości dotacji z budżetu Gminy Jasień na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane w kościele filialnym Parafii Rzymsko-Katolickiej w Lubsku - Kościół p.w. Józefa Robotnika w Budziechowie.
Nr aktu prawnego
Uchwała Nr XVI/112/2004 z dnia 9 września 2004r.
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji