Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Uchwały Rady Miejskiej

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 2021
Data podjęcia
2004-09-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
w sprawie określenia wysokości opłaty za specyfikację przetargową dotyczących budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Jabłoniec gmina Jasień.
Nr aktu prawnego
Zarządzenie Nr 65/04 z dnia 30 września 2004r.
Status
Nieobowiązujący
Lp: 2022
Data podjęcia
2004-09-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2004 rok.
Nr aktu prawnego
Zarządzenie Nr 64/04 z dnia 30 września 2004r.
Status
Nieobowiązujący
Lp: 2023
Data podjęcia
2004-09-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
w sprawie wygaśnięcia zobowiązań podatkowych poprzez przeniesienie własności rzeczy na rzecz gminy Jasień.
Nr aktu prawnego
Zarządzenie Nr 63/04 z dnia 30 września 2004r.
Status
Nieobowiązujący
Lp: 2024
Data podjęcia
2004-09-29
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i oddania w wieczyste użytkowanie.
Nr aktu prawnego
Zarządzenie Nr 62/04 z dnia 29 września 2004r.
Status
Nieobowiązujący
Lp: 2025
Data podjęcia
2004-09-29
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
w sprawie powołania składu Komisji Przetargowej do oceny spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz do badania i oceny ofert.
Nr aktu prawnego
Zarządzenie Nr 61/04 z dnia 29 września 2004r.
Status
Nieobowiązujący
Lp: 2026
Data podjęcia
2004-09-29
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
w sprawie Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej powołanej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w Urzędzie Miejskim w Jasieniu.
Nr aktu prawnego
Zarządzenie Nr 60/04 z dnia 29 września 2004r.
Status
Obowiązujący
Lp: 2027
Data podjęcia
2004-09-28
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok.
Nr aktu prawnego
Zarządzenie Nr 59/04 z dnia 28 września 2004r.
Status
Nieobowiązujący
Lp: 2028
Data podjęcia
2004-09-24
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia zmian w arkuszu organizacyjnym Gimnazjum w Jasieniu w Jasieniu na rok szkolny 2004/2005.
Nr aktu prawnego
Zarządzenie Nr 58/04 z dnia 24 września 2004r.
Status
Obowiązujący
Lp: 2029
Data podjęcia
2004-09-21
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia zmian w arkuszu organizacyjnym Szkoły Podstawowej im. M. Konopnickiej w Jasieniu na rok szkolny 2004/2005.
Nr aktu prawnego
Zarządzenie Nr 57/04 z dnia 21 września 2004r.
Status
Obowiązujący
Lp: 2030
Data podjęcia
2004-09-15
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości.
Nr aktu prawnego
Zarządzenie Nr 56/04 z dnia 15 września 2004r.
Status
Nieobowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji