ˆ

Uchwały Rady Miejskiej

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 51
Data podjęcia
2022-03-31
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza jako Organu Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przeniesienia środków z rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz zmian w budżecie gminy na rok 2022
Nr aktu prawnego
0050/34/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 52
Data podjęcia
2022-03-25
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza jako Organu Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przeniesienia środków z rezerwy na zadania do realizowania w ramach programu współpracy z organizacjami pożytku publicznego oraz zmian w budżecie gminy na rok 2022
Nr aktu prawnego
0050/33/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 53
Data podjęcia
2022-03-11
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza jako Organu Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przeniesienia środków z rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz zmian w budżecie gminy na rok 2022
Nr aktu prawnego
0050/28/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 54
Data podjęcia
2022-03-07
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza jako Organu Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały XXXI/224/2021 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 29 grudnia 2021r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jasień na lata 2022-2035
Nr aktu prawnego
0050/27/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 55
Data podjęcia
2022-03-31
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie upoważnienia Burmistrza Jasienia do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Jasień w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy
Nr aktu prawnego
XXXIV/244/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 56
Data podjęcia
2022-03-31
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Jasień na rok 2022
Nr aktu prawnego
XXXIV/242/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 57
Data podjęcia
2022-04-08
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza jako Organu Gminy
Tytuł aktu
w sprawie: wykazu nieruchomości przeznaczonych pod najem
Nr aktu prawnego
Zarz_0050_36_2022
Status
Obowiązujący
Lp: 58
Data podjęcia
2022-03-31
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Jasień na przedsięwzięcia ograniczania niskiej emisji poprzez dofinansowanie wymiany źródeł ogrzewania opartych na paliwie stałym, w lokalach i budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Jasień
Nr aktu prawnego
XXXIV/249/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 59
Data podjęcia
2022-03-31
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025
Nr aktu prawnego
XXXIV/248/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 60
Data podjęcia
2022-03-31
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Jasień na lata 2022-2026 „
Nr aktu prawnego
XXXIV/247/2022
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji