ˆ

Uchwały Rady Miejskiej

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 71
Data podjęcia
2021-12-09
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jasień na lata 2021-2035
Nr aktu prawnego
XXX/208/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 72
Data podjęcia
2021-10-21
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jasień na lata 2021-2035
Nr aktu prawnego
XXIX/200/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 73
Data podjęcia
2021-03-04
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jasień na lata 2021-2035
Nr aktu prawnego
XXII/158/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 74
Data podjęcia
2021-03-04
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Jasień na rok 2021
Nr aktu prawnego
XXII/157/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 75
Data podjęcia
2022-02-18
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jasień na lata 2022-2035
Nr aktu prawnego
XXXII/230/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 76
Data podjęcia
2022-02-18
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Jasień na rok 2022
Nr aktu prawnego
XXXII/229/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 77
Data podjęcia
2022-02-10
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza jako Organu Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przeniesienia środków z rezerwy na zadania do realizowania w ramach programu współpracy z organizacjami pożytku publicznego oraz zmian w budżecie gminy na rok 2022
Nr aktu prawnego
0050/20/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 78
Data podjęcia
2022-01-28
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza jako Organu Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przeniesienia środków z rezerwy na zarządzanie kryzysowe, rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz zmian w budżecie gminy na rok 2022
Nr aktu prawnego
0050/9A/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 79
Data podjęcia
2022-02-18
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie regulaminu korzystania z cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Jasień
Nr aktu prawnego
XXXII/238/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 80
Data podjęcia
2022-02-18
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Jasień
Nr aktu prawnego
XXXII/237/2022
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji