ˆ

Uchwały Rady Miejskiej

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 81
Data podjęcia
2021-06-29
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2020
Nr aktu prawnego
XXV/174/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 82
Data podjęcia
2021-06-29
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia Burmistrzowi Jasienia wotum zaufania
Nr aktu prawnego
XXV/173/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 83
Data podjęcia
2021-06-17
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza jako Organu Gminy
Tytuł aktu
w sprawie: wykazu nieruchomości przeznaczonych pod najem
Nr aktu prawnego
0050/48/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 84
Data podjęcia
2021-06-16
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza jako Organu Gminy
Tytuł aktu
Zatwierdzenie konkursu na dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jasieniu
Nr aktu prawnego
0050/47/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 85
Data podjęcia
2021-06-01
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza jako Organu Gminy
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji konkursowej przeprowadzającej konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jasieniu
Nr aktu prawnego
0050/42/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 86
Data podjęcia
2021-05-28
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jasień na lata 2021-2035
Nr aktu prawnego
XXIV/169/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 87
Data podjęcia
2021-05-28
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Jasień na rok 2021
Nr aktu prawnego
XXIV/168/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 88
Data podjęcia
2021-05-18
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza jako Organu Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przeniesienia środków z rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz zmian w budżecie gminy na rok 2021
Nr aktu prawnego
0050/39/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 89
Data podjęcia
2021-05-06
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza jako Organu Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przeniesienia środków z rezerwy na zadania do realizowania w ramach programu współpracy z organizacjami pożytku publicznego oraz zmian w budżecie gminy na rok 2021
Nr aktu prawnego
0050/30/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 90
Data podjęcia
2021-06-07
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza jako Organu Gminy
Tytuł aktu
w sprawie: wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem
Nr aktu prawnego
0050/43/2021
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji